ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  COMPLEX ANALYSIS I MATH301 GÜZ 4+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kompleks sayılarla ilgili cebirsel işlemleri yapar.
  2-Kompleks sayılarla ilgili cebirsel işlemleri yapar.
  3-Kompleks uzayda bazı geometrik işlemleri yapar.
  4-Kompleks uzayda bazı geometrik işlemleri yapar.
  5-Kompleks uzayda diziler ve cauchy dizileri ile ilgili teoremleri uygular.
  6-Kompleks uzayda diziler ve cauchy dizileri ile ilgili teoremleri uygular.
  7-Kompleks uzayda fonksiyon ve dönüşüm kavramlarını açıklar.
  8-Kompleks uzayda fonksiyon ve dönüşüm kavramlarını açıklar.
  9-Kompleks uzayda limit, süreklilik ve düzgün süreklilik kavramları ile ilgili temel teoremleri ifade eder.
  10-Kompleks uzayda limit, süreklilik ve düzgün süreklilik kavramları ile ilgili temel teoremleri ifade eder.
  11-Kompleks serilere yakınsaklık testlerini uygular.
  12-Kompleks serilere yakınsaklık testlerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler10188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   212
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,07 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kompleks sayılara giriş ve temel işlemler
  2 Kompleks sayılara giriş ve temel işlemler
  3 Kompleks uzayın inşası ve bazı geometrik özellikleri.
  4 Kompleks uzayın inşası ve bazı geometrik özellikleri.
  5 Kompleks uzayda bazı cebirsel işlemler
  6 Kompleks uzayda bazı cebirsel işlemler
  7 Kompleks uzayın bazı topolojik özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Kompleks uzayın bazı topolojik özellikleri
  10 Kompleks uzayda dizi kavramı ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar
  11 Kompleks uzayda dizi kavramı ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar
  12 Kompleks uzayda Cauchy dizileri ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar
  13 Kompleks uzayda Cauchy dizileri ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar
  14 Kompleks uzayda bazı fonksiyonlar ve bazı uygulamalar
  15 Kompleks uzayda bazı fonksiyonlar ve bazı uygulamalar
  16 Kompleks uzayda bazı dönüşümler ve bazı uygulamalar
  17 Kompleks uzayda bazı dönüşümler ve bazı uygulamalar
  18 Kompleks uzayda limit kavramı ve ilgili teoremler , bazı uygulamalar
  19 Kompleks uzayda limit kavramı
  20 Kompleks uzayda dizisel limit kavramı ve ilgili teoremler, bazı uygulamalar
  21 Kompleks uzayda dizisel limit kavramı ve ilgili teoremler, bazı uygulamalar
  22 Kompleks uzayda düzgün süreklilik kavramları, ilgili teoremler ve bazı uygulamalar
  23 Kompleks uzayda düzgün süreklilik
  24 Kompleks fonksiyon dizileri
  25 Kompleks fonksiyon dizileri ve ilgili tanımlamalar, uygulamaları
  26 Kompleks seri kavramı, temel kavramlar ve teoremler
  27 Kompleks seri kavramı
  28 Kompleks serilerin yakınsaklıkları, düzgün yakınsaklık ve bunlarla ilgili kriterler
  29 Kompleks serilerin yakınsaklıkları, düzgün yakınsaklık ve bunlarla ilgili kriterleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Faruk POLAT
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Faruk Polat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Complex variables and applications, 6th ed., Brown, J. W., McGraw-Hill, 2005
  Yardımcı Kitap Real and Complex Analysis, Rudin, W., McGraw-Hill, 1991 Schaum`s Outline of Complex Variables, 2ed (Schaum`s Outline Series), 2nd Edition, Spiegel M., Lipschutz S., Schiller J., Spellman D., McGraw-Hill, 2009
  Döküman -
  Dersin Amacı Kompleks sayıların ve kompleks uzayın oluşturulması, bu uzayın cebirsel, topolojik özelliklerin tanıtılması, analizin temel kavramlarını (kompleks (sayı) dizi, kompleks Cauchy dizisi, yakınsaklık ve Iraksaklıkları, bazı kompleks fonksiyonlar, limit, süreklilik, düzgün süreklilik, Kompleks fonksiyon dizileri, Kompleks seri, ilgili teoremler, bazı yakınsaklık kriterleri vs.) vermek ve uygulatmak
  Dersin İçeriği Kompleks sayılara giriş ve temel işlemler, Kompleks uzayın inşası ve bazı geometrik özellikleri, Kompleks uzayda bazı cebirsel işlemler, Kompleks uzayın topolojik özellikleri, Kompleks uzayda diziler kavramı ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar, Kompleks uzayda Cauchy dizileri ve bunlarla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar, Kompleks uzayda bazı fonksiyonlar ve bazı uygulamalar, Kompleks uzayda bazı dönüşümler ve bazı uygulamalar, Kompleks uzayda limit kavramı ve ilgili teoremler , Kompleks uzayda dizisel limit kavramı ve ilgili teoremler, bazı uygulamalar , Kompleks uzayda düzgün süreklilik kavramları, ilgili teoremler ve bazı uygulamaları, Kompleks fonksiyon dizileri ve ilgili tanımlamalar, uygulamaları, Kompleks seri kavramı, temel kavramlar ve teoremler, Kompleks serilerin yakınsaklıkları, düzgün yakınsaklık ve bunlarla ilgili kriterleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 3
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 4
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 4
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 4
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme 2
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster