ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  COMPLEX ANALYSIS II MATH302 BAHAR 4+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kompleks fonksiyonlarda limit, süreklilik, türevlenebilme ve ilgili teoremleri yorumlar.
  2-Kompleks fonksiyonların Cauchy-Riemann denklemlerini analiz eder.
  3-Kompleks fonksiyonların integrallerini çözer.
  4-Rezidü yardımiyla genelleştirilmiş integralleri çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   200
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,67 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bazı temel Bilgiler, Elementer fonksiyonlara giriş K1) Ders Notları
  2 Elementer fonksiyonların ve türevleri K1) Ders Notları
  3 Analitik fonksiyonlar ve ilgili teormler K1) Ders Notları
  4 Cauchy-Riemann denklemleri ve bazı uygulamaları K1) Ders Notları
  5 Harrmonik fonksiyonlar, kompleks düzlemde w(t) eğrileri, çevreler, bölgeler r K1) Ders Notları
  6 Kompleks integral kavramı , temel tanımlar, ilgili teoremler K1) Ders Notları
  7 Cauchy Goursat teoremi ve ilgili teoremler, bazı uygulamaları a K1) Ders Notları
  8 Ara Sınav
  9 Cauchy integral formülü, ilgili teoremler ve uygulamaları K1) Ders Notları
  10 Morera teoremi K1) Ders Notları
  11 Maksimum modül teoremi, Liouville teoremi ve Cebirin Esas Teoremi K1) Ders Notları
  12 Taylor ve Laurent Serileri K1) Ders Notları
  13 Analitik fonksiyonların sıfır yerleri, kutup noktaları, rezidüler ve ilgili teoremler K1) Ders Notları
  14 Rezidüler, genelleştirilmiş integraller K1) Ders Notları
  15 Genelleştirilmiş integrallere ilişkin uygulamalar K1) Ders Notları
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Faruk POLAT
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Faruk Polat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1: Ders notları K2: Brown, J. W., Complex variables and applications - 6th ed., McGraw-Hill., 2005. K3: Spiegel, M., Theory and problems of complex analysis, Schaum`s Outlines Series, Metric Editions. K4: Silverman, R. A., Calculus with Analytic Geometry, Prentice Hall., 1985.
  Yardımcı Kitap [1]: Rudin, W., Real and Complex Analysis, McGraw-Hill., 1991. [2]: Complex variable with applicatins, Ponnusamy, S. and Silverman, H., Birkhauser, Berlin, 2006.
  Döküman -
  Dersin Amacı Elementer fonksiyonları, türevlerini ,integrallerini ve onlarla ilgili önemli teoremleri tanıtmak
  Dersin İçeriği Elementer fonksiyonlar, Elementer fonksiyonların türevleri, Cauchy-Riemann denklemleri, Harmonik fonksiyonlar, kompleks düzlemde w(t) eğrileri, çevreleri, bölgeleri, Kompleks integral kavramı , Cauchy Goursat teoremi, Cauchy integral formülü, Liouville teoremi ve Cebirin Esas Teoremi, Taylor ve Laurent Serileri, Analitik fonksiyonların sıfır yerleri, kutup noktaları, rezidüler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 3
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 3
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme -
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma -
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma -
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme -
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster