ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ALGEBRA II MATH304 BAHAR 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Halka kavramını özellikleriyle ilgili örnekler verir.
  2-Alt halka, bölüm halkası ve ideal kavramlarını açıklar.
  3-Tamlık bölgesi ve cisim arasındaki ilişkiyi açıklar.
  4-Bir halkanın alt halka veya ideal olduğunu ispat eder.
  5-İdeal çeşitlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 202714
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Halkanın tanımı ve halka örnekleri
  2 Alt halkalar
  3 Tamlık bölgeleri
  4 Bir halkanın karakteristiği
  5 İdealler ver bölüm halkaları
  6 İdealler ver bölüm halkaları
  7 Halka homomorfizmleri
  8 Ara Sınav
  9 Halka izomorfizmleri
  10 Bir tamlık bölgesinin kesirler cismi ve rasyonel sayılar
  11 Bir tamlık bölgesinin kesirler cismi ve rasyonel sayılar
  12 Sıralı tamlık bölgeleri
  13 Reel sayılar cismi
  14 Kompleks sayılar cismi
  15 Örnekler ve sorular
  Ön Koşul CEBİR I
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Nihal BİRCAN
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Hanife Varlı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar I. N. Herstein, Abstract Algebra, John Wiley&Sons Inc., NY., 1996.
  Yardımcı Kitap [1] Dursun Taşçı, Soyut Cebir, Alp Yayınevi, Ankara, 2007. [2] David S. Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra, Wiley, 2003.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Halka ve Cisim Teorilerinin temel kavram ve özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenilmesidir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 2
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 4
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 4
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme 2
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 4
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster