ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL GEOMETRY MATH307 GÜZ 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Vektör ve yöne göre türev arasındaki ilişkiyi tarif eder
  2-Vektör alanı kavramını açıklar
  3-Eğriler ile ilgili temel kavramları açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler5166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 5166
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Afin Uzay
  2 Öklid uzayı, Öklid çatısı ve koordinat sistemi
  3 Topolojik Uzay, Metrik Uzay ve E^n le ilişkileri
  4 Diferansiyellenebilir Fonksiyonlar
  5 Teğet uzay ve yöne göre türev
  6 Vektör alanı
  7 Türev dönüşümü
  8 Ara Sınav
  9 Eğri tanımı ve parametrik gösterimleri; hız vektörü ve boyu, birim hızlı eğriler
  10 Eğri boyunca vektör alanı
  11 Öklid uzayında kovaryant türev
  12 Birim hızlı eğrilerin Serret-Frenet formülleri, eğrilikleri ve geometrik yorumu
  13 Değme teorisi
  14 Birim hızlı olmayan eğrilerin Serret-Frenet formülleri
  15 İnvolüt-Evolüt, Bertrand eğri çifti ve bir eğrinin küresel göstergeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Celalettin KAYA
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Gül Uğur Kaymanlı

  Ders Yardımcıları 1- Araş. Gör. Dr. Gül Uğur KAYMANLI
  Kaynaklar Ethan D. Block, A First Course in Geometric Topology and Differential Geometry, Birkhauser, Boston, 1996.
  Yardımcı Kitap [1] Arif Sabuncuoğlu, Çözümlü Diferensiyel Geometri Alıştırmaları (2. Baskı), Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. [2] P. Do. Carmo Manfredo, Diferansiyel Geometri : Eğriler ve Yüzeyler, Çeviren : Belgin Korkmaz, TÜBA Ders Kitapları Dizisi, Sayı : 8, 2012. [3] H.Hilmi Hacısalihoğlu, Diferensiyel Geometri Cilt : 1 (3. Baskı), Hacısalihoğlu Yayınları, Anakara, 1998. [4] H.Hilmi Hacısalihoğlu, Ertuğrul Özdamar, Cengizhan Murathan, Esen İyigün, Çözümlü Diferensiyel Geometri Problemleri Cilt : 1 (2. Baskı), Hacısalihoğlu Yayınları, Anakara, 2005 [5] Andrew Pressley, Elementary Differential Geometry (Springer Undergraduate Mathematics Series) (2nd Edition), Springer-Verlag, London, 2010.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı R^3 deki eğrilerin temel kavram ve teoremlerinin öğretilmesi
  Dersin İçeriği Afin Uzay; Öklid uzayı, Öklid çatısı ve koordinat sistemi; Topolojik Uzay, Metrik Uzay ve E^n le ilişkileri; Diferansiyellenebilir Fonksiyonlar; Teğet uzay ve yöne göre türev; Vektör alanı; Türev dönüşümü; Eğri tanımı ve parametrik gösterimleri; hız vektörü ve boyu, birim hızlı eğriler; Eğri boyunca vektör alanı; Öklid uzayında kovaryant türev; Birim hızlı eğrilerin Serret-Frenet formülleri, eğrilikleri ve geometrik yorumu; Değme teorisi; Birim hızlı olmayan eğrilerin Serret-Frenet formülleri; İnvolüt-Evolüt, Bertrand eğri çifti ve bir eğrinin küresel göstergeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 3
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 3
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 4
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 4
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme 2
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 4
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster