ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ANALYTIC GEOMETRY I MATH105 GÜZ 2+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Vektörler ve vektörler üzerinde yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi olur
  2-Düzlemde nokta ile doğru kavramlarını öğrenir ve birbirine göre durumlarını inceleyebilir
  3-Düzlemde konikleri eğrilerini ve özelliklerini bilir
  4-Düzlemde hareketleri bilir
  5-Konik çeşitlerini bilir
  6-2.dereceden cebirsel düzlem eğrilerini dönüşümleri kullanarak sınıflandırır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102612
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Düzlemde Vektörler
  2 Düzlemde vektörlerde cebirsel işlemler
  3 Vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı
  4 Düzlemde doğru
  5 Düzlemde bir noktanın bir doğruya izdüşümü, uzaklığı ve İki doğru arasındaki uzaklık
  6 Düzlemde iki doğru arasındaki açı, açıortay denklemleri ve bir doğrunun bir doğruya göre simetriği
  7 Konik eğrilerinin genel tanımı, Çemberin analitik incelenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Elipsin analitik incelenmesi
  10 Hiperbolün analitik incelenmesi
  11 Parabolün analitik incelenmesi
  12 Düzlemde öteleme
  13 Düzlemde dönme
  14 İkinci derece cebirsel düzlem eğrilerinin sınıflandırılması
  15 İkinci dereceden cebirsel düzlem eğrilerin standart forma indirgenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Araş. Gör. Dr. Gül UĞUR KAYMANLI
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Gül Uğur Kaymanlı

  Ders Yardımcıları 1- Doç. Dr. Ufuk ÖZTÜRK 2- Dr. Öğr. Üyesi Celalettin KAYA
  Kaynaklar Analytic Geometry, H. İbrahim Karakaş, METU Department of Mathematics, Ankara,1994.
  Yardımcı Kitap [1] Analytic Geometry (Schaum`s Outline Series in Mathematics), J. H. Kindle, McGraw-Hill, 1990. [2] Analitik Geometri (7. Baskı), Arif Sabuncuoğlu, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012. [3] Analitik Geometri (8. Baskı), H.Hilmi Hacısalihoğlu, Hacısalihoğlu Yayıncılık, Anakara, 2013. [4] Çözümlü Analitik Geometri Problemleri (3.Baskı), H.Hilmi Hacısalihoğlu, Ömer Tarakçı, Hacısalihoğlu Yayıncılık, Anakara, 2012. [5] Analitik Geometri (9. Baskı), Rüstem Kaya, Bilim Teknik Yayınevi, 2009. [6] Analitik Geometri (1. Baskı), Mustafa Balcı, Balcı Yayınları, Ankara, 2007
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Düzlem geometrisinin temel öğelerinin tanıtılması, cebirsel ve geometrik özelliklerinin arasındaki ilişkinin öğretilmesi
  Dersin İçeriği Düzlemde Vektörler; Düzlemde vektörlerde cebirsel işlemler; Vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı; Düzlemde doğru; Düzlemde bir noktanın bir doğruya izdüşümü, uzaklığı ve İki doğru arasındaki uzaklık; Düzlemde iki doğru arasındaki açı, açıortay denklemleri ve bir doğrunun bir doğruya göre simetriği; Konik eğrilerinin genel tanımı, Çemberin analitik incelenmesi; Elipsin analitik incelenmesi; Hiperbolün analitik incelenmesi; Parabolün analitik incelenmesi; Düzlemde öteleme; Düzlemde dönme; İkinci derece cebirsel düzlem eğrilerinin sınıflandırılması; İkinci dereceden cebirsel düzlem eğrilerin standart forma indirgenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 3
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 2
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 2
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 3
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster