ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ADVANCED ANALYSIS I MATH201 GÜZ 4+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-R^n uzayının temel topolojik özelliklerini açıklar.
  2-Çok değişkenli fonksiyonları ve bu fonksiyonlarla ilgili temel kavramları tarif eder.
  3-Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türev ile ilgili temel teorem ve ispatları açıklar.
  4-Çok değişkenli fonksiyonların kısmi türevini ve yönlü türevini hesaplar.
  5-Bir yüzeyin teğet düzlemi ve normal doğrusunu bulur.
  6-Çok değişkenli fonksiyonların seri açılımlarını belirler.
  7-Çok değişkenli fonksiyonlarla ilgili ekstremum problemlerini çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler10188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   204
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,8 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 R^n uzayının bazı temel topolojik özellikleri
  2 Çok değişkenli fonksiyonlar ve bazı işlemler
  3 Çok değişkenli ve reel değerli fonksiyonların limit ve süreklilikleri
  4 Çok değişkenli ve reel değerli fonksiyonlarda kısmi türevler, süreklilik
  5 Temel türev alma kuralları, incir kuralı, bir fonksiyonun gradiyenti, yönlü türev
  6 Diferansiyelin geometrik anlamı, bir yüzeyin teğet düzlemi ve normal doğrusu
  7 Yüksek mertebeden kısmi türevler, çok değişkenli fonksiyonlar için ortalama değer teoremi, Jacobi matrisi
  8 Ara Sınav
  9 Dönüşümlerin yüksek mertebeden türevleri, dönüşümler için ortalama değer teoremi
  10 Ters dönüşümler ve ters dönüşüm teoremi
  11 Kapalı fonksiyonlar ve kapalı fonksiyon teoremi
  12 Çok değişkenli fonksiyonların ekstremumları
  13 Yan koşullu ekstremumlar, Lagrange çarpanları yöntemi
  14 Skaler ve vektör alanlar, Skalar değerli fonksiyonlar, vektör değerli fonksiyonlar, türevleri
  15 Gradiyent, diverjans, rotasyonel, dik eğrisel koordinatlar
  Ön Koşul ANALYSIS I, ANALYSIS II
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Hüseyin Irmak
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Faruk Polat

  Ders Yardımcıları Doç. Dr. Faruk Polat
  Kaynaklar Teori ve Çözümlü Problemlerle Analİz III, Bİnalİ Musayev, Nİzamİ Mustafayev, Kerİm Koca, Seçkİn Yayıncılık, 2007
  Yardımcı Kitap [1] Calculus, Robert A. Adams, Addİson-Wesley, 2007. [2] Introductİon to Real Analysİs, Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, John Wİley & Sons., Fourth Edition, 2010.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı R^n uzayının temel topolojik özelliklerinin incelenmesi, çok değişkenli fonksiyonları tanıtarak limit, süreklilik ve türev kavramlarının bu fonksiyonlara genişletilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 4
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 3
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 3
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 3
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster