ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ADVANCED ANALYSIS II MATH202 BAHAR 4+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Katlı integral kavramını tarif eder.
  2-İki ve üç katlı integralleri hesaplar.
  3-Eğrisel integralleri hesaplar.
  4-Yüzey integrallerin hesaplama yöntemlerini kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler1011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011212
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   212
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,07 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Katlı integrallerin ardışık integrallere indirgenmesi, katlı integrallerde değişken değiştirme
  2 Has olmayan katlı integraller ve yakınsaklık için karşılaştırma testi, has olmayan katlı integrallerde değişken değiştirme
  3 İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümü, kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller , has olmayan iki katlı integraller
  4 İki katlı integrallerin uygulamaları, alan ve hacim hesabı, ağırlık merkezinin bulunması
  5 İki katlı integrallerin bazı uygulamaları
  6 Üç katlı integraller, küresel ve silindirik koordinatlarda ve katlı integraller, has olmayan üç katlı integraller
  7 Üç katlı integrallerin bazı uygulamaları
  8 Ara Sınav
  9 n-boyutlu uzayda eğriler, eğrilerin parametrizasyonu, eğrisel integrallerle ilgili temel tanımlar, skaler ve vektör alanların eğrisel integralleri
  10 Üç boyutlu uzayda eğrisel integraller, yoldan bağımsızlık, tam diferansiyel
  11 Düzlemde eğrisel integraller, Green teoremi, çoklu bağlantılı bölgeler
  12 n-boyutlu uzayda yüzeyler, yüzeylerin parametrizasyonu, pürüzsüz yüzeyler, yüzeylerde yönlendirme
  13 Skaler ve vektör alanların yüzey integralleri
  14 Diverjans ve Stokes teoremleri
  15 Eğrisel ve yüzey integrallerin uygulamaları
  Ön Koşul ANALYSIS I, ANALYSIS II, ADVANCED ANALYSIS I
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Hüseyin Irmak
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Faruk Polat

  Ders Yardımcıları Doç.Dr. Faruk Polat
  Kaynaklar Calculus, Robert A. Adams, Addison-Wesley, 2002
  Yardımcı Kitap Teori ve Çözümlü Problemlerle Analiz IV, Binali Musayev, Nizami Mustafayev, Kerim Koca, Seçkin Yayıncılık, 2007
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Katlı integrallerin temel özelliklerinin, iki ve üç katlı integraller, eğrisel integraller ve yüzey integralleri ile ilgili hesaplama yöntemlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 4
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 3
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 3
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 3
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster