ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS MATH206 BAHAR 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yarılineer denklemlerin başlangıç değer problemlerini çözer.
  2-İkinci mertebeden iki değişkenli denklemleri sınıflandırır.
  3-İkinci mertebeden iki değişkenli denklemleri kanonik forma indirger.
  4-Parçalı sürekli fonksiyonların fourier serilerini hesaplar.
  5-Bir boyutlu dalga denklemi için başlangıç değer ve başlangıç sınır değer problemlerini çözer.
  6-Değişkenlerine ayırma metodunu sınır değer problemlerine uygular.
  7-Bir boyutlu ısı denklemi için başlangıç sınır değer problemlerini çözer.
  8-Laplace denkleminin farklı sınır değer problemlerini çözer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler102612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102612
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel tanım ve kavramlar, kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, vektör alanlarının integral eğrileri
  2 Bir vektör alanının integral eğrilerinin bulunması
  3 Vektör alanlarının verilen bir eğriyi içeren integral yüzeylerinin bulunması
  4 Birinci mertebeden yarılineer denklemler
  5 İkinci mertebeden iki değişkenli denklemlerin sınıflandırılması, kanonik formlar, matematiksel fiziğin denklemleri, iyi tanımlı problemler
  6 Cauchy-Kowalewskaya Teoremi, bir boyutlu dalga denklemi için başlangıç değer problemi, d`Alembert formülü, bağımlılık bölgesi
  7 Bir boyutlu dalga denklemi için başlangıç sınır değer problemleri
  8 Ara Sınav
  9 Fourier serileri ve yakınsaklıkları, sinüs ve kosinüs Fourier serileri
  10 Değişkenlerine ayırma metodu, bir boyutlu dalga denklemi için başlangıç sınır değer problemi, çözümün varlık ve tekliği
  11 Bir boyutlu ısı denklemi için başlangıç sınır değer problemi, çözümün varlık ve tekliği
  12 Homojen olmayan problemler
  13 Sınır değer problemleri, Laplace denklemi, harmonik fonksiyonlar, maksimum ve minimum prensipleri, Dirichlet probleminin tekliği ve devamlılığı
  14 Dairesel bölgede Dirichlet problemi, ortalama değer teoremi, dairesel halka için Dirichlet problemi
  15 Dairesel bölgede Neumann problemi, dikdörtgen için Dirichlet ve Neumann problemleri
  Ön Koşul ANALYSIS I, ANALYSIS II, ADVANCED ANALYSIS I, DIFFERENTIAL EQUATIONS I
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Ahmet Yaşar ÖZBAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Emel Bolat Yeşilova

  Ders Yardımcıları 1) Dr. Öğr. Üyesi Müfit Şan 2) Dr. Öğr. Üyesi Şerifenur Cebesoy
  Kaynaklar Linear Partial Differerential Equations for Scientists and Engineering, 4th Ed., Tyn Myint-U, Lokenath Debnath, 2007.
  Yardımcı Kitap [1] Linear Partial Differerential Equations for Scientists and Engineering, 4th Ed., Tyn Myint-U, Lokenath Debnath, 2007. [2] Kısmi Türevli Denklemler, Alemdar Hasanoğlu (Hasanov), Literatür Yayıncılık, 2010. [3] Kısmi Differensiyel Denklemler, Mehmet Çağlıyan, Okay Çelebi, Dora Basım Yayın, 2010., [4] Kısmi Türevli Denklemler ve Çözümlü Problemler, A. Neşe Dernek, Nobel Yayın Dağıtım, 2009. [5] Kısmi Diferensiyel Denklemler, David W. Zachmann, Paul Du Chateau, Çeviri: H.Hilmi Hacısalihoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, 2000. [6] Kısmi Türevli Denklemler, Kerim Koca, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2001.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Kısmi diferansiyel denklemlerin temel teori ve çözüm tekniklerinin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Kısmi diferansiyel denklemler, türleri, çözüm yolları ve bazı uygulamaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 4
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 4
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 3
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 4
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme 2
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster