ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ANALYSIS II MATH102 BAHAR 4+2 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integral ile ilgili temel teoremleri ve ispatlarını kavrar.
  2-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integral ile ilgili hesaplama yöntemlerini kavrar.
  3-Belirli integral kullanarak düzlemsel bölgenin alanını, eğrinin yay uzunluğunu, dönel cismin yüzey alanını ve hacmini hesaplar.
  4-Has olmayan integralleri bilir ve yakınsaklıklarını araştırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler102816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   234
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,8 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Antitürev ve belirsiz integrale giriş.
  2 Temel integral formülleri.
  3 İntegraller için değişken değiştirme kuralları.
  4 Değişken değiştirme kuralları ve uygulamaları.
  5 Basit kesirlere ayırma yöntemi ve bazı uygulamaları.
  6 Kısmi integrasyon yöntemi ve bazı örnekler
  7 İndirgeme formülleri ve bazı örnekler.
  8 Ara Sınav
  9 Riemann toplamları ve belirli (Riemann) integral.
  10 Belirli integral, özellikleri, ortalama değer teoremi ve bazı örnekler.
  11 Diferansiyel ve integral hesabın temel teoremi.
  12 Belirli integralin uygulamaları.
  13 Belirli integralin uygulamaları.
  14 Has olmayan integraller ve türleri.
  15 Has olmayan integraller için yakınsaklık testleri.
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Hüseyin Irmak
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Şerifenur Cebesoy Erdal

  Ders Yardımcıları Doç. Dr. Faruk Polat
  Kaynaklar Teori ve Çözümlü Problemlerle Analiz I, Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev, İsmail Ekincioğlu, Seçkin Yayıncılık, 2007.
  Yardımcı Kitap [1] Analiz I, M. Balcı, Balcı Yayınlar, ISBN:978-9756683-02-6, 2008. [2] Calculus, Robert A. Adams, Addison Wesley [3] Yüksek Matematik 1, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can, Literatür yayıncılık, 2009. [4] Introduction to Real Analysis, Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, John Wiley&Sons.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Tek değişkenli fonksiyonlarla ilgili integral kavramlarını öğretmek ve uygulamalarını yaptırmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 4
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 2
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 2
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 2
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 3
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster