ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  INTRODUCTION TO TOPOLOGY MATH305 GÜZ 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Topolojik uzayları ve bunun ilgili temel tanımları kavrar.
  2-Alt uzay, taban, alt taban tanımlarını kavrar.
  3-Analizde karşılaşılmış olan temel kavramların, genel topolojik uzaylara genelleştirilmesini açıklayabilir.
  4-Süreklilik ve homeomorfizma tanımlarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10166
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   181
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,03 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Kavramlar, kümeler, fonksiyonlar, bağıntı, sayılabilir kümeler, sıralanmış kümeler
  2 Topoloji tanımı ve örnekleri
  3 Alt uzaylar, açık kümeler, kapalı kümeler
  4 Metrik topoloji ve örnekleri
  5 IR standart uzayı ve bazı açıkkapalı kümeler
  6 Bir topolojinin tabanı, alt tabanlar
  7 Bir noktanın komşuluğu, yerel taban
  8 Ara Sınav
  9 Bir kümenin limit noktaları, kapanışı
  10 Bir kümenin içi, izole noktaları
  11 Bir kümenin sınırı, yoğun küme, hiçbir yerde yoğun olmayan küme
  12 Topolojik uzaylarda süreklilik
  13 Bazı reel değerli sürekli fonksiyonlar
  14 Açık-kapalı fonksiyonlar
  15 Homeomorfizmler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLANTAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Aslantaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Genel Topolojiye Giriş ve Çözümlü Alıştırmalar (3. Baskı), Mahmut Koçak, 2011.
  Yardımcı Kitap Genel Topoloji (7. Baskı), Şaziye Yüksel, Eğitim Akademi Yayınları, 2011, Topolojik uzaylar, Abdugafur Rahimov, Seçkin Yayınları, 2006, Topology (2nd Edition), James R. Munkres, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000 Basic Topology (Undergraduate Texts in Mathematics), M. A. Armstrong, Springer-Verlag, New York, 2010 Elementary Topology Problem Textbook, O. Ya. Viro, O. A. Ivanov, N. Yu. Netsvetaev, V. M. Kharlamov, American Mathematical Society, 2008 General Topology (Schaums`s Outline Series), Seymour Lipschutz, McGraw-Hill, 2011 A General Topology Workbook, Iain T. Adamson, Birkhauser, Boston, 1996
  Döküman -
  Dersin Amacı To be able to comprehension the concept of topological space and related basic notions To be able to comprehension subspace, base, subbase To be able to expalinthe generalizations of basic notions encountered in analysis to an arbitrary topological To be able to comprehension the notion of continuity and homeomorphism
  Dersin İçeriği Topoloji ve açık küme kavramları, topolojik uzay örnekleri, Reel sayıların alışılmış topolojisi, Komşuluk kavramı ve komşuluklar ailesi, Bir noktanin bir kümeye göre konumu, Bir kümenin içi, dışı, sınırı, izole noktaları, kapanışı, Topoloji tabanı ve alt tabanı, Süreklilik kavramı, noktasal süreklilik ve uzay üzerinde süreklilik, sürekliliği karakterize eden temel teoremler; Açık ve kapalı fonksiyonlar, homeomorfizimler anlatılır
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 5
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 2
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 3
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 4
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 4
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme 2
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 4
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster