ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  INTRODUCTION TO REAL ANALYSIS MATH207 GÜZ 4+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Reel sayı dizilerini, cauchy dizilerini, fonksiyon dizilerini, serileri, kuvvet serilerini, fonksiyon serilerini ifade eder.
  2-Reel sayı dizileri, cauchy dizileri, fonksiyon dizileri, seriler, kuvvet serileri ve fonksiyon serileri ile ilgili temel teoremleri ispatlar.
  3-Reel sayı dizilerinin, cauchy dizilerinin, fonksiyon dizilerinin, serilerin, kuvvet serilerinin ve fonksiyon serilerinin temel özelliklerini kavrar ve uygulamalarını yapar.
  4-Reel sayı dizilerinin, cauchy dizilerinin, fonksiyon dizilerinin, serilerin, kuvvet serilerinin ve fonksiyon serilerinin temel özelliklerini kavrar ve uygulamalarını yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler10188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10188
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ön bilgiler (Reel sayılarda alttan ve üstten sınırlı küme, reel sayıların en küçük üst sınır özelliği ve sonuçları, reel sayıların Arşimet özelliği, rasyonel ve İrrasyonel sayıların reel sayılarda yoğunluk özelliği vs.)
  2 Reel sayıları kümesinin bazı topolojik özellikler
  3 Reel değerli sayı dizileri, ilgili tanımlar, teoremler ve bazı uygulamalar, Alt ve üst limitler ve bazı özellikler.
  4 Reel değerli Cauchy dizisi, tanımı, bazı uygulamaları ve ilgili teoremler
  5 Reel değerli Serilerine giriş
  6 Reel değerli serilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı
  7 Reel değerli serilerin yakınsaklığı ve ıraksaklığı ile ilgili testler
  8 Ara Sınav
  9 Reel değerli fonksiyon dizileri, ilgili tanımlar, teoremler ve bazı uygulamaları (türevleri, integralleri, düzgün yakınsaklığı vs.)
  10 Reel değerli fonksiyon serileri, ilgili tanımlar, teoremler ve bazı uygulamaları veya özellikleri (türevleri, integralleri, düzgün yakınsaklığı vs.)
  11 Kuvvet Serilerine giriş
  12 Kuvvet serilenin yakınsaklık ve ıraksaklığıyla ilgili testler
  13 Weirstrass M-testi ve uygulamaları
  14 Maclaurin serileri ve bazı uygulamalar
  15 Taylor serileri ve bazı uygulamalar
  Ön Koşul ANALYSIS I, ANALYSIS II
  Ders Dili İngilizce
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Faruk POLAT
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Aslantaş

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLANTAŞ
  Kaynaklar An introduction to real analysis, T. Terzioğlu, Matematik Vakfı Yayınları, 2000.
  Yardımcı Kitap [1] Analiz, M. Balcı, Balcı Yayınları, ISBN: 978-975-6683-03-3, 2009. [2] The Elements of Real Analysis, R. G. Bartle, John Wiley and Sons, 1967. [3] Real analysis with Real Applications, K. R. Davidson, A.P. Donsig, Prentice Hall, 2002. [4] Introduction to Real Analysis, Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, John Wiley&Sons [5] Analiz, M. Balcı, Balcı Yayınlar, ISBN:978-9756683-02-6, 2008.
  Döküman Ders notları.
  Dersin Amacı Real sayı dizilerini, Cauchy dizilerini, fonksiyon dizilerini, serilerini, kuvvet serilerini ve fonksiyon serilerini tanıtmak ve bunlarla ilgili teoremlerin ispatlarını ve uygulamalarını öğretmek
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 2
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 3
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 4
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 4
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme 2
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 4
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster