ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Matematiği I EEM 161 GÜZ 3+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tek değişkenli fonksiyonların limitini bulur
  2-Tek değişkenli fonksiyonların sürekliliğini analiz eder
  3-Tek değişkenli fonksiyonların türevini alır
  4-Tek değişkenli fonksiyonların grafiklerini çizer
  5-Maksimum-minimum problemlerini çözer
  6-Belirli integralleri hesaplar
  7-Analizin Temel Teoremini uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler15339
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   160
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,33 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Reel sayılar ve sayı doğrusu, mutlak değer; düzlemde Kartezyen koordinat sistemi, doğrular ve denklemleri
  2 İkinci dereceden denklemlerin grafikleri; fonksiyonlar ve grafikleri; fonksiyonlar arasındaki işlemler ve özellikleri
  3 Polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar
  4 Fonksiyonların limitleri; sonsuzda limitler ve sonsuz limitler; süreklilik
  5 Teğet doğrular ve eğimleri; türev ve türev alma kuralları
  6 Zincir kuralı; trigonometrik fonksiyonların türevleri; yüksek mertebeden türevler
  7 Ortalama Değer Teoremi ve uygulamaları; kapalı türev alma; ters fonksiyon ve türevi
  8 Ara Sınav
  9 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar; doğal logaritma ve ters fonksiyonu
  10 Ters trigonometrik fonksiyonlar; hiperbolik fonksiyonlar
  11 Bağıl oranlar; belirsiz formlar, L?Hospital kuralı; ekstrem değerler ve birinci türev testi
  12 Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi; asimptotlar ve grafik çizimleri
  13 Optimizasyon problemleri; lineer yaklaşım
  14 Alan problemi, belirli integral ve özellikleri; Analizin Temel Teoremi
  15 Değişken değiştirme yöntemi; düzlem bölgelerinin alanları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Celalettin KAYA
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Celalettin Kaya

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Terziler M., Öner T., Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1, Palme Yayınevi, 2017, Ankara. (Kitabın Orjinali : Adams, R. A., Christopfer E., Calculus : A Complete Course, Pearson, 2010, Toronto.) Balcı, M., Genel Matematik , Balcı Yayınları, 2006, Ankara Halilov, H., Hasanoğlu A., Can , M., Yüksek Matematik, Literatür yayıncılık,2014, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencinin kendi disiplini ile ilgili matematiksel problemlerin çözümü için gerekli olan temel kavram ve konuları öğretmek
  Dersin İçeriği Reel sayılar ve sayı doğrusu, mutlak değer; düzlemde Kartezyen koordinat sistemi, doğrular ve denklemleri İkinci dereceden denklemlerin grafikleri; fonksiyonlar ve grafikleri; fonksiyonlar arasındaki işlemler ve Özellikleri Polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar Fonksiyonların limitleri; sonsuzda limitler ve sonsuz limitler; süreklilik Teğet doğrular ve eğimleri; türev ve türev alma kuralları Zincir kuralı; trigonometrik fonksiyonların türevleri; yüksek mertebeden türevler Ortalama Değer Teoremi ve uygulamaları; kapalı türev alma; ters fonksiyon ve türevi, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar; doğal logaritma ve ters fonksiyonu Ters trigonometrik fonksiyonlar; hiperbolik fonksiyonlar Bağıl oranlar; belirsiz formlar. L- Hospital kuralı; ekstrem değerler ve birinci türev testi, Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi; asimptotlar ve grafik çizimleri Optimizasyon problemleri; lineer yaklaşım, Alan problemi, belirli integral ve Özellikleri; Analizin Temel Teoremi, Değişken değiştirme yöntemi; düzlem bölgelerinin alanları,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular -
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster