ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Destekli Teknik Resim EEM 121 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Teknik resim temel ilkelerini listeler
  2-CAD kavramını tanımlar ve uygulamalarını yorumlar
  3-Geometrik çizimleri yapar, izdüşüm ve görünüş çıkartır
  4-Perspektif resimleri ve görünüşleri ölçülendirir
  5-Kesit alma yöntemlerini uygular.
  6-Elektrik-Elektronik devre elemanlarını tanımlar ve çizer
  7-Bilgisayar kullanarak çizim yapar
  8-Elektrik-Elektronik Mühendisliği projelerini yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3010440
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Teknik Resim´e Giriş, CAD Temel Giriş
  2 Temel çizim komutlarını ve nesne yakalama komutlarının kullanma, Basit geometrik çizimler
  3 Çizgi çeşitleri ve grupları, Veri girme yöntemleri, koordinat kavramı, çizim modlarını tanımlama
  4 Üç görünüş çizimi
  5 Ölçekler ve ölçülendirme prensipleri
  6 Elektrik sembol kütüphanesi oluşturma ve bloklama işlemleri
  7 Katman kavramı ve katman yönetimi, çizim paftaları oluşturma
  8 Ara Sınav
  9 Proje kavramı, yönetmelikler, ada, pafta, vaziyet planı vb. kavramlar
  10 Kontrol kumanda devresi çizimleri
  11 Kat planı çizimi
  12 Elektronik Devre elemanları çizimi
  13 Elektrik Devre elemanları çizimi
  14 Elektrik-Elektronik devre çizimleri
  15 İç tesisat projesi çizimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Fatih KORKMAZ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Fatih Korkmaz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kocabıçak Ü.,Teknik Resim ve AutoCAD, Sakarya Üniversitesi, 2008, Sakarya 2. Atabek H, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Ders Notları, Sakarya Üniversitesi, 2008, Sakarya
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Klasik teknik resim kurallarının yanı sıra yaygın kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programları yardımıyla teknik resim uygulamalarını öğretmek
  Dersin İçeriği Teknik Resim`e Giriş. CAD Temel Giriş Temel çizim komutlarını ve nesne yakalama komutlarının kullanma, Basit geometrik çizimler Çizgi çeşitleri ve grupları, Veri girme yöntemleri, koordinat kavramı, çizim modlarını tanımlama Üç görünüş çizimi Ölçekler ve ölçülendirme prensipleri Elektrik sembol kütüphanesi oluşturma ve bloklama işlemleri Katman kavramı ve katman yönetimi, çizim paftaları oluşturma Proje kavramı, yönetmelikler, ada, pafta, vaziyet planı vb. kavramlar Kontrol kumanda devresi çizimleri Kat planı çizimi Elektronik Devre elemanları çizimi Elektrik Devre elemanları çizimi Elektrik-Elektronik devre çizimleri İç tesisat projesi çizimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır -
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 2
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır 3
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 1
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster