ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sayısal Tasarım Laboratuvarı EEM 229 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Lojik devre ve tasarım kapsamındaki teorik bilgi ile uygulamayı ilişkilendirir
  2-Sayısal mantık sistemlerinin temel kavramlarını uygular
  3-Boolen cebrini, mantık devrelerini modellemede uygular
  4-Çeşitli yöntemler kullanarak, büyük ölçekli entegre bileşenleri içerir mantık devreleri tasarlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   55
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     1,83 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sayısal devre tasarım içeriği, İşaretler, A/D ve D/A dönüşüm, Sayı sistemleri, Kodlama ve Kod çeşitleri K1-Fundamentals of Digital Logic with VHDL
  2 Sayısal Devre Temelleri K1-Fundamentals of Digital Logic with VHDL
  3 Lojik kapılar ve uygulamaları (Deney 1), Lojik fonksiyonların indirgenmesi K1-Fundamentals of Digital Logic with VHDL
  4 Ortak yol kullanımı (Deney 2), Lojik fonksiyonların indirgenmesi K1-Fundamentals of Digital Logic with VHDL
  5 Kombinezonsal devreler K1-Fundamentals of Digital Logic with VHDL
  6 Kombinezonsal devreler (Deney 3), Programlanabilir kombinezonsal devreler K1-Fundamentals of Digital Logic with VHDL
  7 Aritmetik işlem devreleri (Deney 4), Ardışıl devre temelleri K1-Fundamentals of Digital Logic with VHDL
  8 Ara Sınav
  9 Ardışıl devre temelleri, K2-Lojik Devre Tasarımı
  10 Saklayıcılar K2-Lojik Devre Tasarımı
  11 Tutucular ve FF lar (Deney 5), Sayıcılar K2-Lojik Devre Tasarımı
  12 Saklayıcılar (Deney 6),Sayıcılar K2-Lojik Devre Tasarımı
  13 Sayıcılar (deney 7), Ardışıl devre analiz ve tasarımı K2-Lojik Devre Tasarımı
  14 Ardışıl devre analiz tasarımı , Bellek elemanları K2-Lojik Devre Tasarımı
  15 Ardışıl devre tasarımı (Deney 8) Programlanabilir ardışıl devreler (PSA) K2-Lojik Devre Tasarımı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üy. Zafer CİVELEK
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zafer Civelek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Brown, S., Vranesic, Z., Fundamentals of Digital Logic with VHDL, Second Edition, Mc Graw Hill İnc., NewYork, 2005 K2-Arslan, T., Çölkesen, R., Lojik Devre Tasarımı, Papatya yayıncılık, İstanbu, Mayıs 2001
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Lojik devre ve Tasarım kapsamındaki teorik bilgi ile uygulamayı birleştirmek
  Dersin İçeriği Sayısal devre tasarım içeriği, İşaretler, A / D ve D / A dönüştürme, Sayı sistemleri, Kodlama ve kod türleri Dijital Devre Temelleri Mantıksal kapılar ve uygulamalar (Deney 1), Mantık fonksiyonlarının azaltılması Ortak yol kullanımı (Deney 2), mantık fonksiyonlarının azaltılması Kombinasyonel devreler (Deney 3), Programlanabilir birleşimsel devreler Aritmetik işlem devreleri (Deney 4), Sıralı devre tabanları kayıtlar Tutucular ve FF`ler (Deney 5), Sayaçlar Stabilizatörler (Deney 6), Sayaçlar (deney 7), Hafıza elemanları Sıralı devre tasarımı (Deney 8) Programlanabilir sıralı devreler (PSA)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 5
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 3
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 4
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 3
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster