ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektronik I EEM 205 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-PN jonksiyonunun çalışma mekanizmasını açıklar
  2-Yarıiletken Diyot, kapasite diyodu, zener diyot, LED gibi elektronik malzemelerin çalışmasını tanımlar, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizer
  3-BJT tranzistörlerin çalışmasını açıklar, öz eğrilerini çizer
  4-MOSFET ve JFET´lerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizer
  5-Diyak, Triyak ve SCR´lerin çalışmasını tanımlar, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Atomun Yapısı ve Enerji Bantları, Elektron Emisyonu ve Elektronların Hareketi K1-Elektronik Elemanları
  2 Hareket Yeteneği ve İletkenlik K1-Elektronik Elemanları
  3 Yarıiletkenler ve Özellikleri, Fermi Enerji Seviyesi ve Difüzyon Akımı I K1-Elektronik Elemanları
  4 Yarıiletkenler ve Özellikleri, Fermi Enerji Seviyesi ve Difüzyon Akımı II K1-Elektronik Elemanları
  5 PN jonksiyonu ve Diyot(Diyot Denklemi, Gerilim-Akım Eğrisi) I K1-Elektronik Elemanları
  6 PN jonksiyonu ve Diyot(Diyot Denklemi, Gerilim-Akım Eğrisi) II K1-Elektronik Elemanları
  7 PN jonksiyonu ve Diyot(Diyot Denklemi, Gerilim-Akım Eğrisi) III K1-Elektronik Elemanları
  8 Ara Sınav
  9 Jonksiyonlu Transistör, Kutuplanışı ve Çalışması K1-Elektronik Elemanları
  10 Ebers-Moll Denklemleri,Transistörün Kuvvetlendirici Olarak Kullanılması K1-Elektronik Elemanları
  11 Transistörün Yüksek Frekans Eşdeğeri K1-Elektronik Elemanları
  12 Jonksiyonlu Alan Etkili Transistörler, MOS Transistörler ve Akım-Gerilim İlişkileri K1-Elektronik Elemanları
  13 SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar, Diyak, Triyak ve IGBT´ler I K1-Elektronik Elemanları
  14 SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar, Diyak, Triyak ve IGBT´ler II K1-Elektronik Elemanları
  15 SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar, Diyak, Triyak ve IGBT´ler III K1-Elektronik Elemanları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üy. Göksu GÖREL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Göksu Görel

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Leblebici D., "Elektronik Elemanları", Seç Yayınları, 2007 K2-Türköz M.S.,"Elektronik", Birsen Yayınevi, 2009, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Atomun yapısı hakkında genel bilgi vermek, atomun parçacıklarının hareketleri ve bu hareketlerin elektriksel iletime katkısını açıklanmak, Yarıiletken malzemeler, katkılanmış yarıiletkenler, PN jonksiyonları, BJT transistorler, MOS transistorler, JFET´lerin çalışma prensiplerini açıklamak.
  Dersin İçeriği Atomun Yapısı ve Enerji Bantları, Elektron Emisyonu ve Elektronların Hareketi Hareket Yeteneği ve İletkenlik Yarıiletkenler ve Özellikleri, Fermi Enerji Seviyesi ve Difüzyon Akımı PN jonksiyonu ve Diyot(Diyot Denklemi, Gerilim-Akım Eğrisi) Jonksiyonlu Transistor, Kutuplanışı ve Çalışması Ebers-Moll Denklemleri.Transistörün Kuvvetlendirici Olarak Kullanılması Transistörün Yüksek Frekans Eşdeğeri Jonksiyonlu Alan Etkili Transistörler. MOS Transistörler ve Akım-Gerilim İlişkileri SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar, Diyak, Triyak ve IGBTler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 4
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 3
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 4
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster