ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enerji İletimi EEM 435 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İletim Hatlarının Seri Empedansı hesaplarını yapar ve iletim Hatlarında Kapasite hesaplarını yapar
  2-İletim Hatlarında Akım ve Gerilimi ilişkilendirir ve Kısa, Orta ve Uzun İletim Hatlarını karşılaştırır
  3-İletim Hattı Denklemlerinin Genel Devre Sabitleri ile Gösterilmesini çözer ve Uzun İletim Hatları İçin Eşdeğer P ve T Devrelerini analiz eder
  4-İletim Hatlarında Kompanzasyonu yorumlar, daire Diyagramları çizer ve Doğru Akımla Enerji İletimini modeller
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İletim Hatlarının Karakteristiklerinin İncelenmesi K1-Enerji iletimi (elektrik hesaplar)
  2 İletim Hatlarında Akım ve Gerilim Münasebetleri K1-Enerji iletimi (elektrik hesaplar)
  3 İletim Hattı Modelleri K1-Enerji iletimi (elektrik hesaplar)
  4 Kısa İletim Hatları K2-Elektrikle enerji taşınması
  5 Orta Uzunluktaki İletim Hatları K2-Elektrikle enerji taşınması
  6 Nominal pi Devreleri ve Nominal T Devreleri K2-Elektrikle enerji taşınması
  7 Uzun İletim Hatları K3-Elements of power system analysis
  8 Ara Sınav
  9 Uzun İletim Hattı Eşitliklerinin Açıklanması K3-Elements of power system analysis
  10 İletim Hattı Denklemlerinin Genel Devre Sabitleri İle Gösterilmesi K3-Elements of power system analysis
  11 A,B,C ve D Sabitlerinin Hesaplanması K4-Power system analysis
  12 Uzun İletim Hatları İçin Eşdeğer pi ve T Devreleri K4-Power system analysis
  13 Enerji İletim Hatlarının Reaktif Güç Kompanzasyonu K4-Power system analysis
  14 Doğru Akım İle Enerji İletimi K5-Modern power systems
  15 Elektrik Şebeke Kayıplarının İncelenmesi K5-Modern power systems
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Göksu GÖREL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Çakır, H.,Enerji İletimi (Elektrik Hesaplar), 1989 K2-Demirkut B., Elektrikle Enerji Taşınması, IDMMA, 1971. K3-Stevenson W.D.,Elements of PowerSystem Analysis,McGrawHill 1982. K4-Bergen A. R.,PowerSystem Analysis, Prentice Hall,1986. K5-Gönen T., Modern PowerSystems Analysis, John-Wiley, 1988.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Enerji İletim Sistemlerinde Hatları Modellemek ve Analizini yapmak
  Dersin İçeriği İletim Hatlarının Karakteristiklerinin İncelenmesi, İletim Hatlarında Akım ve Gerilim Münasebetleri, İletim Hattı Modelleri, Kısa İletim Hatları, Orta Uzunluktaki İletim Hatları, Nominal pi Devreleri ve Nominal T Devreleri, Uzun İletim Hatları, Uzun İletim Hattı Eşitliklerinin Açıklanması, İletim Hattı Denklemlerinin Genel Devre Sabitleri İle Gösterilmesi, A,B,C ve D Sabitlerinin Hesaplanması, Uzun İletim Hatları İçin Eşdeğer pi ve T Devreleri, Enerji İletim Hatlarının Reaktif Güç Kompanzasyonu, Doğru Akım İle Enerji İletimi, Elektrik Şebeke Kayıplarının İncelenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 5
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 4
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır -
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 3
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster