ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Ekonomisi EEM 454 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-İktisadi temel kavramlarını yorumlar
  2-Rasyonel davranan tüketicinin ekonomik karar verme sürecini analiz eder
  3-Piyasa kavramını yorumlar
  4-Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmenin rasyonel karar verme süreçlerini yorumlar
  5-Piyasa çeşitlerinin listeler
  6-Optimizasyonu tanımlar
  7-Doğrusal programlamanın çeşitli yöntemleri kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler102612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102612
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Kavramlar
  2 Kıtlık ve Kıtlık Sorunun Çözümü
  3 Ekonomideki Temel Sorunlar
  4 Talep Arz ve Piyasa Dengesi I
  5 Talep Arz ve Piyasa Dengesi II
  6 Arz ve Talep Dengesi
  7 Tüketici Dengesi Analizi
  8 Ara Sınav
  9 Üretici Dengesi Analizi
  10 Maliyet Analizi I
  11 Maliyet Analizi II
  12 Optimizasyon
  13 Net Bugünkü Değer
  14 Doğrusal Programlama I
  15 Doğrusal Programlama II
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Murat ARI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Berber, M., Mikro İktisada Giriş, Derya Kitapevi, 2009 Okka, O., Mühendislik Ekonomisi, Nobel Yayınları, 2006
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi, optimizasyon kavramının öğrenilerek doğrusal programlama yardımıyla işletmelerde karar verme süreçlerinin kavratılmasıdır
  Dersin İçeriği Temel Kavramlar.Kıtlık ve Kıtlık Sorunun Çözümü.Ekonomideki Temel Sorunlar. Talep Arz ve Piyasa Dengesi.Arz ve Talep Dengesi. Tüketici Dengesi Analizi.Üretici Dengesi Analizi.Maliyet Analizi.Optimizasyon.Doğrusal Programlama. Net Bugünkü Değer
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır 3
  2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular 1
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular 3
  4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır -
  5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar 2
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır 1
  8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler 1
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir 2
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır 4
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster