ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dinamik MAK201 GÜZ 4+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Maddesel noktanın doğrusal ve eğrisel harekette kinematik analizini yapar
  2-Maddesel noktanın kinetiğinin temel prensiplerini ve dinamik dengeyi, maddesel nokta problemlerinde uygular
  3-Maddesel nokta problemlerinde iş ve enerji prensibi ile enerjinin korunumu prensibini uygular
  4-Maddesel nokta problemlerinde impuls ve momentum prensibini uygular
  5-Düzlemsel harekette mutlak ve bağıl hareketi tanımlar
  6-Bir maddesel noktanın dönen bir eksen takımına göre hareketini tanımlar
  7-Düzlemsel harekette ani dönme merkezi ve Coriolis ivmesini tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   138
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,6 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Maddesel noktaların kinematiği, dinamiğe giriş
  2 Maddesel noktaların doğrusal hareketi
  3 Maddesel noktaların eğrisel hareketi, teğetsel ve normal bileşenler
  4 Maddesel noktaların eğrisel hareketi, kutupsal koordinatlarda bileşenler
  5 Maddesel noktaların kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme
  6 Maddesel noktaların kinetiği: İş ve enerji ilkesi, Enerjinin korunumu
  7 Maddesel noktaların kinetiği: İmpuls ve momentum ilkesi, Çarpışma
  8 Ara Sınav
  9 Katı cisimlerin kinematiği, ötelenme, rijit bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesini tanımlayan denklemler
  10 Genel düzlemsel hareket, düzlemsel harekette salt ve bağıl hız, düzlemsel harekette ani dönme merkezi, düzlemsel harekette salt ve bağıl ivme
  11 Düzlemsel hareketin bir parametre cinsinden çözümlenmesi, dönen bir takıma göre bir vektörün değişim hızı, bir maddesel noktanın dönen bir takıma göre hareketi, Coriolis ivmesi
  12 Sabit bir nokta etrafında hareket, genel hareket, bir noktanın hareketli bir takıma göre üç boyutlu hareketi, genel harekette karşılaştırma takımı
  13 Katı cisimlerin düzlemsel hareketi: Kuvvetler ve ivmeler, rijit cisimlerin hareket denklemleri, düzlemsel harekette rijit bir cismin açısal momentumu
  14 Rijit bir cismin düzlemsel hareketi, D`Alembert ilkesi, rijit cisimlerin mekaniği ile ilgili aksiyomlar
  15 Rijit cisimlerin hareketi ile ilgili problemlerin çözümü, rijit cisimlerden meydana gelen sistemler, bağıl düzlemsel hareket
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sakine KIRATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Beer, F.P. ve Johnston, E.R. 2005. Mühendisler için Mekanik-Dinamik, Birsen Yayınevi,248 s., İstanbul. 2. Meriam, J.L. ve Kraige, L.G. 2016. Mühendislik Mekaniği Dinamik, Nobel Yayın Dağıtım, 742 s., İstanbul. 3. Pala, Y. 2012. Mühendislik Mekaniği Dinamik, Nobel Yayın Dağıtım, 704 s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap .
  Döküman -
  Dersin Amacı Maddesel nokta ve rijit cisim dinamiğinin temel prensiplerinin öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Maddesel nokta, katı cisim, doğrusal ve eğrisel hareket, impuls ve momentum, genel düzlemsel hareket, mutlak ve bağıl hız, mutlak ve bağıl ivme, ani dönme merkezi, Coriolis ivmesi, D`Alembert ilkesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 3
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 3
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster