ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mukavemet I MAK203 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Statik çekme, basma ve kayma yüklerine maruz yapılarda gerilme ve şekil değiştirmeleri hesaplar
  2-Perçin, pim, cıvata bağlantılarında gerilmeleri hesaplar
  3-Burulmaya maruz millerde oluşan gerilmeleri ve elastik aralıkta dönme açısını hesaplar
  4-Kesme ve eğilme momenti diyagramlarını çizer.
  5-Eğilme gerilmelerini ve şekil değiştirmelerini hesaplar
  6-Enine yüklemeye maruz kirişlerde kayma gerilmelerini hesaplar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Gerilme kavramı, mukavemete giriş
  2 Kuvvetler ve gerilmeler, eksenel yükleme, normal gerilme, kayma gerilmesi, bağlantılarda yatak gerilmesi
  3 Eksenel yüklemede eğik düzlemdeki gerilme, genel yükleme halinde gerilme, gerilmenin bileşenleri, kopma ve müsaade edilebilir gerilme, emniyet katsayısı
  4 Eksenel yüklemede gerilme ve şekil değiştirme, eksenel yüklemede normal şekil değiştirme, gerilme şekil değiştirme diyagramı, Hooke kanunu, elastiklik modülü
  5 Eksenel yüklemede deformasyon, sıcaklık değişimini ihtiva eden problemler
  6 Poisson oranı, çok eksenli yükleme, genelleştirilmiş Hooke kanunu
  7 Hacimsel genleşme, yığılma modülü, kayma şekil değiştirmesi
  8 Ara Sınav
  9 Burulma, Bir mildeki gerilmenin ön incelemesi, daire kesitli bir milde deformasyonlar, elastik bölgede gerilmeler, elastik bölgede burulma açısı
  10 Statikçe belirsiz miller, güç iletim millerinin tasarımı
  11 Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
  12 Basit eğilme, tam eğilmede gerilmelerin ön incelemesi, tam eğilmede simetrik bir elemanda gerilmeler
  13 Basit eğilme, elastik bölgede gerilmeler ve deformasyonlar
  14 Enine yükleme, prizmatik elemanlarda enine yükleme, bir kirişte kayma gerilmelerinin belirlenmesi
  15 Enine yükleme
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sakine KIRATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Beer, F.P. ve Johnston, E.R. 2003. Cisimlerin Mukavemeti, Beta Yayınevi, 724 s., İstanbul. 2. Omurtag, M.H. 2012. Mukavemet Cilt:1, Birsen Yayınevi, 472 s, İstanbul. 3. Sayman O., Karakuzu, R. ve Aktaş, A. 2014. Mukavemet 1, Sürat Üniversite Yayınları, 247 s, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Elastik bir cisme uygulanan yük, bileşke gerilmeler, birim şekil değiştirmeler arasındaki ilişkiyi tam olarak anlamak ve cisimlerin boyutlandırma hesabını yapmaktır.
  Dersin İçeriği Gerilme kavramı, eksenel yüklemede gerilme ve şekil değiştirme, burulma, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, basit eğilme, enine yükleme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 3
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 3
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster