ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Termodinamik I MAK205 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Saf maddenin termodinamik özelliklerini hesaplar
  2-Isı ve iş ile ilgili terminoloji ve hesaplamaları tanımlar
  3-Enerjinin korunumunu kapalı ve açık sistemlere uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler152510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 152510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Termodinamik ve enerji, boyutlar ve birimler, kapalı ve açık sistemler, enerjinin biçimleri sistemin özellikleri, hal ve denge, hal değişimleri ve çevrimler, hal postulası, basınç, sıcaklık ve termodinamiğin sıfırıncı yasası
  2 Saf madde, saf maddenin fazları, saf maddelerin faz değiştirdikleri hal değişimleri, faz değişiminin gerçekleştirdiği hal değişimleri için özellik diyagramları
  3 P-v-T yüzeyi, özellik tabloları, mükemmel gaz hal denklemi, sıkıştırılabilme çarpanı, mükemmel gaz, diğer hal denklemleri
  4 Termodinamiğin birinci yasasına giriş, ısı geçişi, iş, mekanik iş
  5 Termodinamiğin birinci yasası, özgül ısılar
  6 Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları katı ve sıvıların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları
  7 Kontrol hacimlerinin termodinamik çözümlemesi
  8 Ara Sınav
  9 Sürekli akışlı açık sistem
  10 Bazı sürekli akışlı açık sistemler
  11 Zamanla değişen açık sistemler
  12 Termodinamiğin ikinci yasasına giriş, ısıl enerji depoları, ısı makineleri
  13 Soğutma makineleri ve ısı pompaları, tersinir ve tersinmez hal değişimleri, carnot çevrimi
  14 Carnot ilkeleri, termodinamik sıcaklık ölçeği
  15 Carnot ısı makinesi, carnot soğutma makinesi ve ısı pompası
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Çengel, Y. ve Boles, M. 2010. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Literatür, 756s., İstanbul. 2- Moran, D. 2015. Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri, Palme Yayıncılık, 523s.,İstanbul. 3- Yüncü, H.,2016. Termodinamik, ODTÜ Yayınları, 450 s., Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilere termodinamiğin temel ilkelerini tanıtmak, enerjinin korunumu kavramlarını özümsetmek. Isıl sistemlerde iş ve ısı ile enerji dönüşümünü öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 5
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 5
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 4
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 2
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster