ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Matematiği MAK211 GÜZ 4+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Serilerin yakınsak ve ıraksak olmasını belirler
  2-Taylor serisi ve kuvvet serilerini mühendislik problemlerine uygular
  3-Çok değişkenli fonksiyonlarda maksium ve minumu hesaplar
  4-Katlı integralleri çözer
  5-Eğrisel integralleri hesaplar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler152510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   136
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,53 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sonsuz Seriler: Diziler, Yakınsak ve Iraksak Diziler
  2 Yakınsak ve Iraksak Seriler: Yakınsak Serilerin Özellikleri
  3 Alterne Seriler: Mutlak Yakınsanlık
  4 Kuvvet Serileri: Yakınsaklık Yarıçapı, Kuvvet Serileri Üzerinde İşlemler
  5 Taylor Serisi: Analitik Fonksiyonlar
  6 Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Kısmi Türevler, Doğrultu Türevi
  7 Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Ve Minimum
  8 Ara Sınav
  9 Katlı İntegraller: Genel Bölgeler Üzerinden Katlı İntegraller
  10 Katlı İntegrallerin Uygulamaları: Yüzey Alanı, Hacim Hesabı
  11 Kutupsal Koordinatlarda Katlı İntegraller: Dönel Cisimlerin Yüzey Alanı
  12 Genelleştirilmiş Katlı İntegraller
  13 Üç Katlı İntegraller: Üç Katlı İntegrallerin Hesabı, Hacim Hesabı
  14 Küresel Koordinatlarda İntegraller
  15 Eğrisel İntegraller: Yoldan Bağımsızlık, Gren Teoremi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Adams, A.1999. Calculus, Addison-Wesley, 1050 s., Newyork. 2- Leithold, L. 1998. Calculus with analytic geometry, Harper and Row publishers, 456s., Newyork.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Mühendislikde matematiği kullanma becerisi kazandırılması
  Dersin İçeriği Sonsuz Seriler, Alterne Seriler, Kuvvet Serileri, Taylor Serisi, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Katlı İntegraller, Katlı İntegrallerin Uygulamaları, Kutupsal Koordinatlarda Katlı İntegraller, Genelleştirilmiş Katlı İntegraller, Küresel Koordinatlarda İntegraller, Eğrisel İntegraller
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 5
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 2
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 2
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster