ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Malzeme Bilgisi MAK202 BAHAR 3+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mühendislik malzemelerinin sınıflandırır ve genel özelliklerini tanımlar
  2-Atomun yapısı, atomsal bağlar, malzemelerin kristal yapısını tanımlar
  3-Metal malzemelerdeki kristal yapı kusurları ve malzeme özellikleri arasında ilişki kurar
  4-Malzemelerin mekanik deney sonuçlarını analiz eder
  5-Faz diyagramlarını kavrayarak ısıl işlem prosedürlerini tasarlar
  6-Mühendislik malzemelerinin mikroyapıları ve özellikleri arasındaki ilişki kurar
  7-Malzeme özelliklerine göre kullanım yerlerini belirler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 511010
  Toplam İş Yükü(Saat)   152
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,07 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması: Metaller, seramikler, polimerler ve ileri malzemeler
  2 Atomik yapı, bağ çeşitleri ve metallere kazandırdığı özellikler
  3 Kristal yapılar ve özellikleri, Miller İndisleri
  4 Kristal yapı hataları, malzeme özelliklerine etkileri
  5 Metalik malzemelerin deformasyonu, metallerin katılaşması
  6 Metallerde yayınma
  7 Metallere uygulanan mekanik testler ve malzeme özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Çekme, yorulma, sürünme, darbe ve sertlik deneyleri
  10 Hasar ve analizi
  11 Faz diyagramları
  12 Faz dönüşümleri
  13 Metallere uygulanan ısıl işlemler
  14 Tahribatsız muayene yöntemleri, metallerin korozyonu
  15 Demir esaslı malzemeler, sınıflandırılması ve standartları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Callister, W.D., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nobel Yayınları, 2013. 2. Askeland, D.R., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Nobel Yayınları, 1998.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Malzeme bilimine ait kavramları öğretmek ve mühendislik malzemelerinin yapıları ve özellikleri arasında ilişki kurma kabiliyeti kazandırmaktır. Ürün tasarımı için malzeme seçiminde göz önüne alınacak temel ölçütleri öğretmektir.
  Dersin İçeriği Mühendislik malzemeleri, atomik yapı ve bağ, kristal yapılar ve kristal yapı hataları, metallerin deformasyonu ve katılaşması, yayınma, mekanik testler, hasar, faz diyagramları, ısıl işlem, tahribatsız muayene ve demir esaslı malzemeler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 3
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. -
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 2
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 2
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 2
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster