ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mukavemet II MAK204 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bileşik yüke maruz yapılarda gerilmeleri hesaplar
  2-Asal gerilmeleri hesaplar ve Mohr çemberini uygular
  3-Kirişlerin çökmesini integrasyon ve moment alanı metodu ile hesaplar
  4-Eksenel yüke maruz yapılarda artık gerilmeleri hesaplar
  5-Akma kriterleri kullanarak bileşik yüke maruz yapıları analiz eder
  6-Güç iletim millerinin tasarımını yapar
  7-Kolonların kritik burkulma yükünü hesaplar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bileşik gerilme hali
  2 Gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri, düzlem gerilme dönüşümleri, asal gerilmeler, maksimum kayma gerilmesi
  3 Düzlem gerilme için Mohr çemberi
  4 Kirişlerde sehimin integrasyonla bulunması, enine yüklemeli kirişte sehim, elastik eğrinin denklemi, statikçe belirsiz kirişler
  5 Süperpozisyon yöntemi, süperpozisyonun statikçe belirsiz kirişlere uygulanması, kirişlerde sehimin moment alanı yöntemi ile bulunması
  6 Eksenel yükleme-gerçek gerilme ve gerçek şekil değiştirme, plastik deformasyonlar, kalıcı gerilmeler
  7 Daire kesitli olmayan elemanlarda burulma, ince cidarlı içi boş miller
  8 Ara Sınav
  9 Simetrik olmayan eğilme, kırılma ve akma teorileri-gerilme teorileri, maksimum gerilme teorisi (Rankine kriteri), maksimum kayma gerilmesi teorisi (Tresca kriteri)
  10 İç sürtünme teorisi (Coulomb kriteri ve Mohr kriteri), şekil değiştirme teorileri, maksimum birim uzama teorisi (Saint Venant kriteri), maksimum çarpılma açısı teorisi, enerji teorileri, toplam şekil değiştirme enerjisi teorisi (Beltrami enerji teorisi), çarpılma enerjisi teorisi (Von-Mises kriteri)
  11 İnce cidarlı basınçlı kaplarda gerilmeler, düzlem şekil değiştirme dönüşümleri-düzlem şekil değiştirmede Mohr çemberi, şekil değiştirmelerin ölçülmesi; rozetler
  12 Güç iletim millerinin tasarımı
  13 Enerji yöntemleri-şekil değiştirme enerjisi, normal gerilmeler için elastik şekil değiştirme enerjisi, kayma gerilmeleri için elastik şekil değiştirme enerjisi, genel gerilme hali için şekil değiştirme enerjisi
  14 Darbe yükleri ve darbe yükleri için tasarım, Castigliano teoremleri
  15 Kolonlar, burkulma, yapıların kararlılığı, uçları pimli kolonlar için Euler formülü, diğer uçlu kolonlar için Euler formülü, eksantrik yükleme, Secant formülü, merkezi yük altındaki kolonların tasarımı, eksantrik yük altındaki kolonların tasarımı
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Sakine KIRATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Beer, F.P. ve Johnston, E.R. 2003. Cisimlerin Mukavemeti, Beta Yayınevi, 724 s., İstanbul. 2. Omurtag, M.H. 2018. Mukavemet Cilt:2, Birsen Yayınevi, 480 s, İstanbul. 3. Aktaş, A., Sayman O. ve Karakuzu, R. 2012. Mukavemet 2, Sürat Üniversite Yayınları, 301 s., Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bir yapıdaki asal ve artık gerilmeleri hesaplamak, akma kriterlerini tanımlamak, güç iletim milleri ve kolonların tasarımını yapmaktır.
  Dersin İçeriği Bileşik gerilme, gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri, sehim, plastik deformasyon, daire kesitli olmayan elemanlarda burulma, simetrik olmayan eğilme, kırılma ve akma teorileri, basınçlı kaplar, düzlem şekil değiştirme dönüşümleri, güç iletim milleri, darbe yükleri, Castigliano teoremleri, kolonlar, burkulma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 3
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 3
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster