ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Termodinamik II MAK206 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Entopi kavramını bilir ve sürekli akış makinelerinde uygular
  2-Kullanılabilirlik, tersinir iş, tersinmezlik ve ikinci yasa verimi hesaplar
  3-Bütün çevrimlerin çözümlemelerini yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler152510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 152510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Clausius eşitsizliği, entropi, entropinin artışı ilkesi
  2 Entropi değişiminin nedenleri, entropi nedir?
  3 Entropi ile ilgili özellik diyagramları, T- ds bağıntıları
  4 Saf maddenin entropi değişimi, sıvı katıların entropi değişimleri
  5 Mükemmel gazların entropi değişimleri, tersinir sürekli akış işi
  6 Kompresör işinin en aza indirilmesi, bazı sürekli akışlı makinelerin adyabatik verimleri
  7 Kullanılabilirlik , tersinir iş ve tersinmezlik, ikinci yasa verimi
  8 Ara Sınav
  9 Kapalı sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi, sürekli akışlı açık sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi
  10 Zamanla değişen açık sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi
  11 Güç çevrimlerinin çözümlemesi ile ilgili temel kavramlar, carnot çevrimi ve mühendislikteki önemi
  12 Otto çevrimi, diesel çevrimi
  13 Stirling ve Ericsson çevrimleri, Brayton çevrimi
  14 Rejeneratörlü Brayton çevrimi, ara soğutmalı, ara ısıtmalı rejeneratörlü Brayton çevrimi
  15 Buharlı güç çevrimleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Çengel, Y. ve Boles, M. 2010. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Literatür, 756s., İstanbul. 2- Moran, D. 2015. Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri, Palme Yayıncılık, 523s.,İstanbul. 3- Yüncü, H.,2016. Termodinamik, ODTÜ Yayınları, 450 s., Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Entropi, tersinmezlik ve entropinin artışı kavramlarını özümsetmek, ısıl sistemlerde enerji dönüşümlerine ait mekanik enerji (iş) kaybını öğretmek. Güç üretim sistemlerine ait ilkeleri yerleştirmek.
  Dersin İçeriği Clausius eşitsizliği, entropi, entropinin artışı ilkesi, Entropi değişiminin nedenleri, Entropi ile ilgili özellik diyagramları, T- ds bağıntıları, Saf maddenin entropi değişimi, sıvı katıların entropi değişimleri, Mükemmel gazların entropi değişimleri, tersinir sürekli akış işi, Kompresör işinin en aza indirilmesi, bazı sürekli akışlı makinelerin adyabatik verimleri, Kullanılabilirlik , tersinir iş ve tersinmezlik, ikinci yasa verimi, Kapalı sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi, sürekli akışlı açık sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi, Zamanla değişen açık sistemlerin ikinci yasa çözümlemesi, Güç çevrimlerinin çözümlemesi ile ilgili temel kavramlar, carnot çevrimi ve mühendislikteki önemi, Otto çevrimi, diesel çevrimi, Stirling ve Ericsson çevrimleri, Brayton çevrimi, Rejeneratörlü Brayton çevrimi, ara soğutmalı, ara ısıtmalı rejeneratörlü Brayton çevrimi, Buharlı güç çevrimleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 5
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 5
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 4
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 2
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster