ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sayısal Analiz MAK210 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mühendislik problemlerinin matris denklemleri ile çözümü için probleme uygun yöntemleri seçer ve uygular
  2-Lineer ve lineer olmayan denklem ve denklem sistemlerini çeşitli yöntemler ile çözer
  3-Farklı interpolasyon ve eğri uydurma yöntemlerini mühendislik problemlerine uygular
  4-Özdeğer ve özvektör analiz yöntemlerini mühendislik problemlerine uygular
  5-Sayısal türev ve sayısal integral alma yöntemleriyle çeşitli problemleri çözer
  6-Diferansiyel denklemler ile ifade edilebilen mühendislik problemlerini tanımlar ve sayısal olarak çözer
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sayısal analize giriş
  2 Matris işlemleri ve determinant hesabı
  3 Lineer denklem sistemleri
  4 Matris tersi işlemi
  5 Lineer olmayan denklem sistemleri
  6 İnterpolasyon
  7 Özdeğer analizi
  8 Ara Sınav
  9 Eğri uydurma
  10 Sayısal türev - I
  11 Sayısal türev - II
  12 Sayısal integrasyon - I
  13 Sayısal integrasyon - II
  14 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri - I
  15 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri - II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sakine KIRATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Chapra, S.C. ve Canale, R.P. 2003. Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Literatür Yayıncılık, 1026 s., İstanbul. 2. Karagöz, İ. 2011. Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, Nobel Akademik Yayıncılık, 498 s., İstanbul. 3. Bakioğlu, M. 2011. Sayısal Analiz, Birsen Yayınevi, 543 s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sayısal yöntemleri, mühendislik problemlerinin çözümünde uygulayabilme becerisini kazandırmak, öğrencilere edindikleri bilgileri mühendislik derslerinde (mukavemet, akışkanlar mekaniği, ısı transferi vb.) ve çalışma hayatında uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Sayısal analize giriş, matris ve determinant, lineer denklem sistemleri, matrisin tersi, lineer olmayan denklem sistemleri, interpolasyon, eğri uydurma, sayısal türev, sayısal integrasyon, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 3
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. -
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster