ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sistem Modelleme ve Otomatik Kontrol MAK307 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Otomatik kontrol sistemlerinin uygulamalarını tanımlar
  2-Sistem dinamiği ve matematiksel modelleme konularını öğrenerek mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer
  3-Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini otomatik kontrol uygulamalarında kullanabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler154520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1521020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   144
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,8 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve Temel Kavramlar
  2 Laplace Dönüşümleri - I
  3 Laplace Dönüşümleri - II
  4 Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi ve Sistem Dinamiği - I
  5 Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi ve Sistem Dinamiği - II
  6 Transfer Fonksiyonu
  7 Blok Diyagramları - I
  8 Ara Sınav
  9 Blok Diyagramları - II
  10 İşaret Akış Diyagramları
  11 Denetim Sistemlerinin Transfer Fonksiyonları - I
  12 Denetim Sistemlerinin Transfer Fonksiyonları - II
  13 Denetim Sistemlerinin Geçici Durum Davranışı
  14 Denetim Sistemlerinin Kalıcı Durum Davranışı ve Hatası
  15 Frekans Cevabı Yöntemleri ve Bode Diyagramları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Yüksel, İ. 2006. Otomatik Kontrol (Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri), Nobel Yayın Dağıtım, 430s., İstanbul. 2- Yüksel, İ. 2002. Çözümlü Otomatik Kontrol Problemleri, Nobel Yayın Dağıtım, 320s., İstanbul. 3- Akçalı, D.2001. Otomatik Kontrol, Nobel Yayınevi, 320s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sistem Dinamiği ve Otomatik Kontrol konularında temel bilgileri ve uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiş temel analiz ve dizayn metotlarını göstermek. Kontrol sistemlerine giriş, fiziksel sistemlerin matematiksel modelleri, temel kontrol kavramları, geçici ve kalıcı rejim analizi konularının öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Giriş ve Temel Kavramlar, Laplace Dönüşümleri, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi ve Sistem Dinamiği, Transfer Fonksiyonu, Blok Diyagramları, İşaret Akış Diyagramları, Denetim Sistemlerinin Transfer Fonksiyonları Denetim Sistemlerinin Geçici Durum Davranışı, Denetim Sistemlerinin Kalıcı Durum Davranışı ve Hatası, Frekans Cevabı Yöntemleri ve Bode Diyagramları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 4
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 4
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 3
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 3
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster