ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Ekonomisi MAK309 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mühendislik ekonomisinin temellerini tanımlar
  2-Para-Zaman ilişkilerini analiz edebilir
  3-Proje değerlendirmesi yapar
  4-Makine değiştirme, yenileme, tevsi ve yeni tesis kurma durumlarında reel maliyetleri hesaplar, birbirleriyle kıyaslar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler155420
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 153515
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Kapsam, Hedef, Mühendis ve Yönetim İlişkileri, Mühendislik Ekonomisi Prensipleri
  2 Maliyet Türleri; Muhasebe Maliyeti, Reel Maliyet, Alternatif Maliyet, Batık Maliyet, Genel Giderler, Sabit
  3 Maliyet, Değişken Maliyet
  4 Firma Ekonomisi, Gelir, Maliyet, Kar Fonksiyonları, Maksimumlar, Başa-Baş Noktaları, Kapatma Noktası
  5 Para-Zaman İlişkileri, Faiz, Nakit Akışı Grafikleri
  6 Finansal Matematik
  7 Geometrik Olarak Çoğalan Nakit Akışları, Gradyentli Nakit Akışları
  8 Ara Sınav
  9 Nominal ve Efektif Faiz Nispetleri, Sürekli İşleyen Faiz, Sene İçinde Katlanan Faizler, Kapitalize Maliyet
  10 İskonto, (Basit, Ticari Ve Gerçek), Katı Proje Maliyet Kalemleri (Kontrol Listeleri), Yatırım İndirimleri
  11 Denk Değerler, Proje Değerlendirme Metotları; Güncel Değer Metodu, Farklı Ömürler, Hurda Değer
  12 Proje Değerlendirme: Eşit Yıllık Ödemeler Metodu, Farklı Ömürler, Hurda Değer
  13 Yatırımın Gelir Yüzdesinin Hesaplanması, Doğrusal Enterpolasyon, İlk Tahminin Hesaplanması
  14 Geri Ödeme Süresi (Faizli, Faizsiz), Uzun Ömür, Sonsuz Ömür, Kapitalize Maliyet
  15 Makine değiştirme, yenileme ve emekliye ayırma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Omay, N.2016. Mühendislik Ekonomisi, Der Yayınları,248 s., İzmir. 2- Baş, E.2012. Mühendislik Ekonomisi, Kolektif Yayınları, 350s., Ankara. 3- OKKA, O.2000. Mühendislik Ekonomisi, Nobel Yayın, 450s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Farklı maliyet kavramlarını anlama, firma ekonomisi, para-zaman ilişkileri, proje değerlendirme ve karşılaştırma metotlarını öğretmek
  Dersin İçeriği Mühendislik maliyetleri, muhasebe maliyetleri, yönetimle ilişkileri. Firma ekonomisi, para-zaman ilişkisi, faiz, nakit akışı tablo ve grafikleri, faiz formülleri ve tabloları, proje değerlendirme yöntemleri; güncel değer, yıllık ödemeler, gelir yüzdesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 5
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 2
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 2
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster