ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Makine Dinamiği MAK302 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Makina dinamiğinin temel problemlerini tanımlar
  2-Makinaların dinamiğinin incelenmesinde kullanılan yöntemler, kullanım alanları, uygulama sınırlarını tanımlar
  3-Matematik ve mekaniğe ilişkin temel bilim derslerinde edinilen kurumsal bilgileri mühendislik problemlerine uygular
  4-Matematiksel modelleri çözer ve sonuçları değerlendirir
  5-Makina dinamiği temel problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer
  6-Önceden belirlenen dinamik istekleri karşılayacak mekanizmaların ve makinelerin tasarımını yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2031545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   145
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,83 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar, kuvvetler
  2 Mekanik esaslar
  3 Makinaların statik dengesi
  4 Eşdeğer noktasal kütleler teorisi
  5 Tek serbestlik dereceli mekanizmaların kinematiği
  6 Tek serbestlik dereceli mekanizmaların dengesi, mekanik kazanç
  7 Makinalarda kütle ve atalet momenti indirgemeleri
  8 Ara Sınav
  9 Makinaların hareket denklemleri
  10 Makinaların kuvvet alanı
  11 Makinalarda düzgün hareket elde edilmesi, volan tasarımı
  12 Makinalarda kuvvet analizi
  13 Makinalarda kütle dengelemeleri
  14 Sıra motorların dengesi
  15 Rotorlarda kütle dengelemeleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sakine KIRATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Turhan, Ö. 2014. Makina Teorisi-Mekanizmalar ve Makina Dinamiği, Nobel Yayın Dağıtım, 350 s., İstanbul. 2. Pasin, F. 1997. Makina Dinamiği, Birsen Yayınevi, 226 s., İstanbul. 3. Söylemez, E. 2013. Makine Dinamiği / Makine Teorisi II, Birsen Yayınevi, 392 s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Makina dinamiği hakkında temel bilgiler yanında, öğrencilere makinalardaki temel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar ve kuvvetler, mekanik esaslar, makinaların statik dengesi, eşdeğer noktasal kütleler teorisi, tek serbestlik dereceli mekanizmalar, mekanik kazanç, kütle ve atalet momenti indirgemeleri, hareket denklemleri, kuvvet alanı, volan tasarımı, kuvvet analizi, kütle dengelemeleri, sıra motorlar, rotorlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 4
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 4
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 3
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster