ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik İstatistiği MAK310 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sayısal verilerin varyans ve standart sapma hesabını yapar
  2-Olasılık teorisinin temel kavramlarını tanımlar
  3-Kesikli rassal değişkenlerin olasılık hesabını yapar
  4-Sürekli rassal değişkenlerin olasılık hesabını yapar
  5-Korelasyon ve Regresyon analizini yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2031545
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   145
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,83 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Değişken ve değişkenlerin ölçme düzeyleri
  2 Gruplanmış veriler için merkezsel eğilim ölçüleri, varyans ve standart sapma
  3 Gruplanmış verilerin varyans ve standart sapması
  4 Olasılık aksiyomları
  5 Bağımsız ve bağımlı olaylar
  6 Binom dağılımı
  7 Normal dağılım - I
  8 Ara Sınav
  9 Normal dağılım - II
  10 Örnekleme dağılımı
  11 Örnekleme dağılımı ve standart hata
  12 Hipotez kavramı
  13 Hata tipleri
  14 Korelasyon
  15 Regresyon
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sakine KIRATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Yüzer, A.F. 2011. İstatistik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 331 s., Eskişehir. 2. Walpole, R.E. and Myers R.H. 2012. Probability and Statistics for Engineers and Scientists, McGraw Hill, 766 s., USA. 3. Koser, K. 2011. İstatistik Ders Notları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı İstatistik hesabı ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Temel kavramlar, merkezi dağılım ölçüleri, olasılık hesabı, kesikli rassal değişkenler, sürekli rassal değişkenler, normal dağılım, örnekleme dağılımı, hipotez kavramı, regresyon, korelasyon.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 4
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. -
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. -
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster