ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislikte Rapor ve Proje Hazırlama MAK405 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Proje ve rapor yazmak için gerekli altyapıyı hazırlar
  2-Ayrıntılı CV yazar
  3-Sunum yapar
  4-Rapor ve proje hazırlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler154520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15224
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mühendislikte Rapor ve Proje Hazırlama Dersinin Amacı, Kapsamı ve Önemi.
  2 İletişim Kavramı ve Önemi, İkna Etme Teknikleri
  3 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
  4 Yazılı Anlatımda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Yazılı Anlatım: Resmi Yazışma Türleri, Ticari Yazışma Türleri
  5 Yazılı Anlatım: Bilimsel Yazışma Türleri, Özel Yazışma Türleri
  6 Özgeçmiş (Cv) Hazırlama
  7 Uygulamadaki Bazı Mühendislik Mevzuatlarının ve Standartlarının (Tse, Iso) Tanıtımı
  8 Ara Sınav
  9 Proje Destekleri/Teşvikleri Ve Proje Önerisi Hazırlama,
  10 Veri Toplama ve Değerlendirme (Spss İle Anket Verilerinin Değerlendirilmesi)
  11 Sözlü Anlatım Teknikleri
  12 Sunum Hazırlama ve Sunum Teknikleri
  13 Rapor Hazırlama (Resmi Raporlar, Ticari Amaçlı Raporlar, Bilimsel Raporlar)
  14 Rapor Hazırlamada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Yazım Formatı, Atıf Yapma, Kaynak Gösterimi
  15 Proje Örnekleri ve Proje Yazma Teknikleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Karasar, N.2016. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, 450 s., İstanbul. 2- Tutar, H. ve Ayyıldız F. 2012. Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, 350s., İstanbul. 3- Bayramıçlar, Ö. Ve Tosun, N.D.1996. Sözlü, Yazılı ve Bilimsel Anlatım Tekniği, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 250s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilere iş ortamında karşılaşabilecekleri ve kendilerinden yapılması istenilecek her türlü yazılı ve sözlü icraatları gerçekleştirebilmelerini sağlayıcı nitelikte gerek yazılı gerekse sözlü anlatım beceri ve yeteneklerini kazandırmak ve geliştirmek
  Dersin İçeriği İletişim bilimi, tanımı, önemi, kullanılması, Teknik rapor ve sunum hazırlama, Teknik şartname ve teklif hazırlama, Uygulamadaki bazı mühendislik mevzuatlarının ve standartlarının (TSE, ISO) tanıtımı, Marka, telif hakkı, patent, faydalı model kavramı ve başvurusu, İş kurma, ekonomi ve finansman hesabı, Fizibilite hesabı, Özgeçmiş hazırlama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 2
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. -
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 5
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 2
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 3
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster