ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş Sağlığı ve Güvenliği I MAK407 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-İş sağlığı ve güvenliğini tanımlar
  2-İş kanunu yorumlar
  3-Risk değerlendirmesi yapar
  4-Kişisel koruyucu donanımları tanımlar
  5-Yönetim sistemlerini sıralar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler15224
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15224
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   70
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,33 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İş hukukunun temelleri
  2 İş kanunu
  3 İş sağlığı ve güvenliğinin önemi, tarihsel gelişim, yasal mevzuat
  4 İşyerinde tehlike kaynakları
  5 Tehlikeleri belirleme yöntemleri
  6 Tehlikeleri önlemede uzmanlık yaklaşımı
  7 Risk değerlendirme - I
  8 Ara Sınav
  9 Risk değerlendirme - II
  10 İş kazaları ve iş kazalarının sebepleri
  11 Fiziksel Riskler
  12 Kimyasal ve Biyolojik Riskler
  13 Kişisel koruyucu donanımlar
  14 Korunma Politikaları
  15 Yönetim sistemleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Yiğit, A.2013. İş Güvenliği, Dora Yayınları, 450s., İstanbul. 2- Selek, H. 2017. İş Sağlığı ve Güvenliği, Seçkin Yayıncılık, 510s., Ankara. 3- Altın, M. ve Taşdemir Ş. 2017. İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim Yayıncılık, 400 s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı İşyerini ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerini ve yasal yükümlülüklerini, iş güvenliği ilkelerini, iş kazalarını, hastalıkları ve önleme yollarını, risk yönetim sistemlerini kapsayan yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi sağlamak.
  Dersin İçeriği İş hukukunun temelleri, İş sağlığı ve güvenliğinin önemi, tarihsel gelişim, yasal mevzuat, İşyerinde tehlike kaynakları, Tehlikeleri belirleme yöntemleri, Risk değerlendirme, İş kazaları ve iş kazalarının sebepleri, Fiziksel Riskler, Kimyasal ve Biyolojik Riskler, Kişisel koruyucu donanımlar, Korunma Politikaları, Yönetim sistemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 2
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 2
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 2
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 4
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 3
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster