ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kazanlar MAK431 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yakma sistemlerinin yapılarını ve temel özelliklerini tanımlar
  2-Kazan ısıl hesaplarını yapar
  3-Kazanın her bir elemanın tasarımını yapar
  4-Kazan emisyon ve verimini analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler304520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kazanların enerji ve çevre ekonomisindeki önemi, kazan teknolojisindeki gelişmeler
  2 Kazanların sınıflandırılması, kazan sistem yapısı, ekonomik sektörlerde kazan uygulamaları
  3 Kazan tasarımında mühendislik yaklaşımı, yakıt türü ve analizlerinin tasarıma etkisinin irdelenmesi, analiz hesapları, kazan yük koşulları, yakıt ve kazan türü seçimi
  4 Kazan ısıl tasarım hesapları, anma ısıl gücünde ısıl performans hesapları. Yakıt tüketimi ve baca gazı sıcaklığı hesabı
  5 Kazan ısıl tasarım: Hava veya doğrudan oksijenle yakma, yanma hesapları, Alev emisivite ve baca gazı yoğuşma sıcaklığı hesabı. Duman (yanma) gazı termodnamik özellikleri, hava ve duman gazı kanalları hızlarının belirlenmesi
  6 Buhar (iş akışkanı) üretim süreci tasarımı, ısıtma yüzeylerinin (ekonomizer, buharlaştırıcı, kızdırıcı, ara kızdırıcı, hava ön ısıtıcı) ısıl yüklerinin ve termodinamik özelliklerinin hesabı
  7 Yanma odası tasarımı, yanma odası hacimsel, kesitsel, kuşaksal özgül ısı yükleri. Yanma odası is, gaz, partikül emisivitesinin hesabı
  8 Ara Sınav
  9 Adyabatik yanma odası sıcaklığı, yanma odası ve ısıtma yüzeyleri çıkışında duman gazı sıcaklıklarının hesabı
  10 Isı geçiş katsayılarının ve toplam ısı transferi katsayılarının, ortalama logaritmik sıcaklıkların hesabı
  11 Garanti ısıl performans koşulunun sağlanabilmesi için ısıtma yüzeyleri alanlarının iteratif yaklaşımla hesaplanması. Kazan dış ve iç enerji dengesinin irdelenmesi. Kazan imalatı için ısıtma yüzeyi ve boru boylarının hesaplanması
  12 Kazan mekanik tasarımı: Isıtma yüzeylerinin mekanik tasarımı, imalatı ve duman kanallarına konumlanması. Kazan ısıtma yüzeyleri gerilim analizleri. Kazan malzemeleri. Isıtma yüzeyleri malzeme seçimleri. Kazan kritik noktalarının belirlenmesi ve gerekli tasarım önlemlerinin alınması.
  13 Kazan verim ve emisyon testi
  14 Kazan çekiş sistemi tasarımı: Kazan çekiş kayıpları, fan ve baca hesapları. Deneysel kazan yanma, ısıl performans ve emisyon analizleri. Emisyon faktörleri ve emisyon hesapları
  15 Kazan yakıt hazırlama, yakma, besleme suyu hazırlama ve baca gazı arıtma (toz, SO2, NOx) sistemleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1- Basu, P. and Kefa, C. 2000. Boilers and Burnes, Springer-Verlag, 370 s., Newyork. 2- Onat, K. ve Genceli, O. 1998. Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları, Birsen Yayınevi, 400 s., İstanbul. 3- Küçükşahin, F. 2008. Buhar Kazanları, Birsen yayınevi, 250 s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kazanlarının yanma, termodinamik ve mekanik tasarım özelliklerini, mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanıtmak. İlgili sistem analizi, tasarımı ve optimizasyonunda kullanılan yöntemleri öğretmek ve uygulamak
  Dersin İçeriği Kazanlarının tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri, Kazan seçimi ve tasarımında genel yaklaşım, Yanma ve yakma sistemleri, Kazanlarla ilgili yanma, ısıl kayıp ve ısıl verim hesapları, Yanma odasının boyutlandırılması, yanma odası sıcaklığının hesabı, Kazanlarda ısı aktarımı ve ısıtma yüzeyinin boyutlandırılması. Kazan çekiş ve mukavemet hesapları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 2
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 5
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 3
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster