ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kompozit Malzemelere Girişi MAK424 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kompozit malzemelerin uygulama alanlarını, avantaj ve dezavantajlarını tanımlar
  2-Kompozit malzemelerin matris ve takviye malzemelerini listeler
  3-Kompozit malzemelerin imalat yöntemlerini tanımlar
  4-Kompozit malzemelerin makro ve mikro mekanik davranışlarını analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2021020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kompozit malzemelerin tanımlanması, uygulama alanları
  2 Kompozit malzemelerin avantaj ve dezavantajları
  3 Kompozit malzemelerin sınıflandırılması
  4 Kompozit malzemelerde kullanılan matris malzemeleri
  5 Kompozit malzemelerde kullanılan takviye malzemeleri
  6 Kompozit malzemelerin imalat yöntemleri
  7 Kompozit malzemelerin makromekanik davranışı, anizotropik ve ortotropik malzemeler için gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları - I
  8 Ara Sınav
  9 Kompozit malzemelerin makromekanik davranışı, anizotropik ve ortotropik malzemeler için gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları - II
  10 Kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin deneysel bulunması (çekme ve basma testleri)
  11 Kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin deneysel bulunması (kayma ve eğilme testleri)
  12 Kompozit malzemelerin mikromekanik davranışı
  13 Ortotropik malzemelerin hasar teorileri (Maksimum gerilme teorisi, Maksimum şekil değiştirme teorisi)
  14 Ortotropik malzemelerin hasar teorileri (Tsai-Hill kriteri, Tsai-Wu kriteri)
  15 Kompozitlerde kritik hacim konsantrasyonu
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sakine KIRATLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Şahin, Y. 2015. Kompozit Malzemelere Giriş, Seçkin Yayınevi, 436 s., Ankara. 2. Kaw, A.K. 2005. Mechanics of Composite Materials, Taylor&Francis, 490 s., USA. 3. Ersoy, H.Y. 2001. Kompozit Malzeme, Literatür Yayıncılık, 277 s., İstanbul. 4. Jones, R.M. 1998. Mechanics of Composite Materials, Taylor&Francis, 538 s., USA.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kompozit malzemelerin temel kavram ve prensiplerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Kompozit malzemelerin tanımlanması, uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları, sınıflandırılması, matris ve takviye malzemeleri, imalat yöntemleri, makromekanik ve mikromekanik davranış, gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları, mekanik özelliklerin deneysel olarak bulunması, hasar teorileri, kritik hacim konsantrasyonu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 4
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 3
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 3
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 3
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. -
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. -
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. -
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. -
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. -
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster