ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Güneş Enerjisi Sistemleri MAK428 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Güneş enerjisini tanımlar ve yeryüzüne gelen güneş ışınımını hesaplar
  2-Güneş enerjisinin toplanması ve depolanması hakkında yorum yapar
  3-Güneş enerjisi sistemlerini tasarlar
  4-Düz ve odaklı tip güneş toplayıcılarının ısıl analizini yapar
  5-Güneş enerjili sıcak su sistemleri tasarlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler304520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Enerji Kaynaklarına Genel Bakış Ve Güneş Enerjisinin Dünya ve Ülkemizde Kullanımı. Güneş Enerjisinin Tanımı. Güneş Enerjisinden Yararlanma Şekilleri
  2 Güneş Açıları: Düyanın Güneşe Göre Konumunu Belirleyen Güneş Açıları. Esas Güneş Açıları: Enlem, Saat, Ve Deklinasyon. Türetilmiş Yatay Yüzey Açıları: Zenit, Yükseklik, Ve Güneş Azimut
  3 Güneş Açıları: Türetilmiş Eğik Yüzey Açıları: Eğim, Geliş ve Yüzey Azimut.
  4 Güneş Işınımı: Işınımın Prensipleri Ve Güneş Sabiti. Atmosfer Dışında Yatay Düzleme Gelen Işınım
  5 Güneş Işınım: Atmosfer Dışında Eğik Düzleme Gelen Işınım. Yeryüzünde Yatay Düzleme Gelen Işınım
  6 Güneş Işınımı: Yeryüzünde Eğik Düzleme Gelen Işınım. Maksimum Güneş Işınımını Alan Düzlem Eğimi
  7 Güneş Işınımı Toplayıcıları: Düz Toplayıcılar. Saydam Örtü Ve Yutucu Yüzey Özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Düz Toplayıcıların Isıl Analizi: Isı Kayıp Katsayısı, Isı Geçişinde Etkili Faktörler, Isıl Verim Ve Tasarımı
  10 Yoğulatırılmış Toplayıcılar: Çizgisel ve Noktasal Yoğunlaştırılmış Toplayıcılar
  11 Depolama
  12 Güneş Enerjisi Sistemleri: Sıcak Su Sistemleri, Tasarımı ve Hesapları
  13 Güneş Enerjisi Sistemleri: Isıtma Sistemleri: Hava Isıtması, Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası. Soğutma Sistemleri: Absorpsiyonlu Soğutma Devresi, Güneş Enerjisi Destekli Absorpsiyon Sistemleri
  14 Güneş Enerjisi Sistemleri: Buhar Üretim Sistemleri. Kurutma Sistemleri. Su Arıtma Sistemleri
  15 Güneş Enerjisi Sistemleri: Güneş Pilleri, Fotovoltaik Elektrik Üretim Sistemleri. Seralar. Pasif Sistemler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kılıç, A. ve Öztürk, A. 1984. Güneş Işınımı ve Düz Toplayıcılar, Segem, 450 s., Ankara. 2. Küçükyalı, R. 2003. Güneş Enerjisi Tesisatı, Isısan Çalışmaları, No: 325, 400 s., İstanbul. 3. Duffie, J. A., ve Beckman W. A. 1991. Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley&Sons, 400 s., Newyork.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Güneş enerjisinin tanıtımı ve yeryüzüne gelen güneş ışınımı hesabının yapılması ile güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi konularının öğretilmesi
  Dersin İçeriği Güneş enerjisinin tanımı; güneş enerjisinden yararlanma şekilleri; güneş açıları; esas, yatay düzlem ve eğik düzlem açıları; atmosfer dışı ve yeryüzüne gelen güneş ışınımı hesabı; düz toplayıcılar; çizgisel ve noktasal yoğunlaştırılmış toplayıcılar; depolama; Sıcak su sistemleri, tasarımı ve hesapları; ısıtma sistemleri; soğutma sistemleri; buhar üretim sistemleri; kurutma sistemleri; su arıtma sistemleri; güneş pilleri; seralar; pasif sistemler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 2
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 5
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 3
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster