ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hidrolik Makineler MAK432 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hidrolik makinelerin temel prensiplerini tanımlar
  2-Türbin ve pompa hesabı ve tasarımı yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler304520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Hidrolik Makinalar, Kullanımları, Sınıflandırma. Hidrolik Makinaların Amacı: Türbin ve Pompa Örnekleri. Bernoulli Denklemi
  2 Turbomakinalarda Temel Kavramlar: Turbomakinaların Teorisi. Sıvı ve Rotor Arasındaki Enerji Transferi. Turbomakinalar İçin Euler Teoremi. Kanatlar Arasındaki Akışa Momentum Denkleminin Uygulanması. İmpuls ve Reaksiyon. Hız Diyagramının Analizi
  3 Hidrolik Türbinler: Türbinlerin Sınıflandırılması. Hidroelektrik Güç Santralinin Çalışması. Francis Türbinleri. Yayıcılar. Türbin Parçalarının Tanımı ve Terminolojisi
  4 Türbin Temel Denklemleri: Türbinler İçin Temel Terimlerin Tanımlanması ve İlgili Denklemlerin Geliştirilmesi; Düşü, Özgül Hız, Türbin Gücü, Hidrolik Güç, Verimler, Karakteristik Sayılar
  5 Boyut Analizi ve Benzerlik Teorisi: Boyut Analizi. Benzerlik Teorisi. Benzerlik Kuralları: Geometrik, Kinematik ve Dinamik. Benzerlik Kurallarının Ve Türbin Karakteristik Bağıntılarına Uygulanması: Düşü, Debi, Rotor Dönme Hızı, ve Güç
  6 Kavitasyon: Kavitasyonun Tanımı. Kavitasyona Etki Eden Parametrelerin Analizi. Kavitasyon Kriterinin Geliştirilmesi. Kavitasyonun Performans Üzerindeki Etkileri ve Kontrolü
  7 Franicis Turbinleri: Dizayn Parametrelerinin Tanımlanması. Dizayn Adımlarının Elde Edilmesi. Türbin Temel Boyutlarının Hesabı. Model Test Metodolojisi. Dağ Eğrilerinin Oluşturulması. Performans Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Kaplan Türbinleri: Kaplan Türbinlerinin Tanıtımı. Dizayn Parametrelerinin ve Metodolojisinin Tanımlanması. Temel Boyutların Formulasyonu
  10 Pelton Turbinleri: Pelton Türbinlerinin Tanıtımı. Hız Diyagramı ve Güç Hesaplamaları İçin Formüllerin Geliştirilmesi. Dizayn Parametrelerinin Ve Metodolojisinin Tanımlanması. Temel Boyutların Formulasyonu
  11 Bankı ve Boru Turbinleri: Banki ve Boru Türbinlerinin Tanıtımı, Küçük Düşülü Küçük Hidroelektrik Güç Santrallerindeki Uygulamaları
  12 Santrifüj Pompalar: Santrifüj Pompaların Çalışma Prensibi. Temel Denklemlerin Elde Edilmesi: Manometrik Yükseklik-Debi, Özgül Hız, Hidrolik Güç, Verimler, Kavitasyon, Emmedeki Net Pozitif Yük
  13 Pompa Sistemlerinin Analizi: Farklı Pompa Sistemlerinin Çalışma Noktasının Bulunuşu,; Tek, Parallel, Seri Pompalar, Boru Karakteristikleri
  14 Santrifüj Pompalarin Analizi: Dizayn Parametrelerinin Tanımlanması, Pompa ve Kanatların Dizaynı
  15 Eksenel Pompalar: Eksenel Pompaların Tanıtımı ve Kullanım Alanları. Hacimsel Pompalar: Hacimsel Pompaların Tanıtımı ve Kullanım Alanları. Pistonlu ve Dişli Pompalar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Özgür, C. 1983. Su Makinaları Dersleri, İTÜ, Sayı:1260, 345 s., İstanbul. 2. Başeşme, H. 2003. Hidroelektrik Santrallar ve Hidroelektrik Santral Tesisleri, EÜAŞ Hidrolik Santrallar Dairesi Bşk. Yayınları, 345s., Ankara. 3. Karassik, I. J., Krutzsch, W., C., Fraser, W., H., ve Messina, J., P. 1985. Pump Handbook, Mc-Graw Hill, New York. 5- Wright, T., Fluid Machinery ? Performance, Analysis, and Design, CRC Publication, New York, 1999
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Hidrolik makina teorisinin tanıtımı ile Türbin ve pompa dizayn prensiplerinin öğretilmesi ve mühendislik uygulamalarında kullanılması.
  Dersin İçeriği Hidrolik makinaların sınıflandırması; Turbomakinaların teorisi; Euler teoremi; Hız diyagramı; Francis türbini; düşü, özgül hız, güç ve verim tanımları; Boyut analizi ve benzerlik; Dağ eğrileri; Kavitasyon; Francis, Kaplan, Pelton ve Banki türbinlerinin dizaynı; Santrifüj pompalar; manometrik yükseklik-debi, özgül hız, güç, verim ve kavitasyon tanımları; Pompa sistemlerinin çalışma noktasının bulunuşu; Santrifüj pompa dizaynı; Eksenel pompalar; Hacimsel pompalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 2
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 5
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 3
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster