ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sayısal Akışkanlar Mekaniği MAK434 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Akışkan akışını temsil eden süreklilik ve momentum denklemlerini fiziksel ve matematiksel olarak tanımlar ve çözer
  2-Fiziksel akışkanlar mekaniği problemlerinin sonlu farklar yöntemi ile sayısal çözümünü yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler304520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Akışkanlar mekaniğine giriş. Akışkan tanımı, Viskozite, Akışkan ve akış çeşitleri
  2 Genel korunum (kütle, momentum ve enerji) denklemlerinin çıkarılması
  3 Diferansiyel denklemlerin sonlu yöntemler kullanılarak sayısal çözümüne giriş
  4 Sonlu farklar yöntemi ile ayrıklaştırma - I
  5 Sonlu farklar yöntemi ile ayrıklaştırma - II
  6 Cebirsel denklem sistemlerinin çözümü
  7 Bir boyutlu ısı iletiminin sonlu farklar yöntemi ile çözümü - I
  8 Ara Sınav
  9 Bir boyutlu ısı iletiminin sonlu farklar yöntemi ile çözümü - II
  10 Sonlu farklar yönteminin difüzyon problemlerine uygulanması - I
  11 Sonlu farklar yönteminin difüzyon problemlerine uygulanması - II
  12 Konveksiyon ve difüzyon denklemleri - I
  13 Konveksiyon ve difüzyon denklemleri - II
  14 Çözüm algoritmaları: simple, simpler
  15 Zamana bağlı problemler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Battal DOĞAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çengel, Y. A. and Cimbala, J. M, (Çeviri Editörü: Engin, T.). 2007. Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, Güven Bilimsel, 750s., İstanbul. 2. Holman, J. P. 1984. Experimental Methods for Engineers, Sixth Edition, McGraw-Hill, Inc., 350 s.,New York. 3. Patankar, S. V. 1980. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publishing Corporation (Taylor & Francis, Inc.), 798 s.,Washington, DC.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Temel akışkanlar dinamiği problemlerinin sayısal çözüm yöntemlerini tanıtmak. Bu çözüm yöntemlerini, akışkanlar dinamiği içeren mühendislik uygulamalarında kullanmayı öğretmek
  Dersin İçeriği Akışkanlar mekaniğine giriş.Genel korunum (kütle, momentum ve enerji) denklemlerinin çıkarılması, Sonlu farklar yöntemi ile ayrıklaştırma, Bir boyutlu ısı iletiminin sonlu farklar yöntemi ile çözümü, Konveksiyon ve difüzyon denklemleri, Zamana bağlı problemler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği alanına uygulayabilir. 2
  2 Makine Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 5
  3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 4
  4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanır. 5
  5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deneyleri bireysel ve grup olarak tasarlar ve yürütür, ayrıca verileri analiz eder ve yorumlar. 5
  6 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 5
  7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır. 3
  8 En az bir yabancı dilde (tercihen İngilizce) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. -
  9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
  10 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. -
  11 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
  12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster