ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK GELİŞİMİ-I ÇGL 101 GÜZ 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlar.
  2-Çocuğun yaşına göre fiziksel gelişim özelliklerini değerlendirir.
  3-Çocuğun yaşına göre motor gelişim özelliklerini sıralar.
  4-Çocuğun yaşına göre bilişsel gelişim özelliklerini açıklar.
  5-Çocuğun yaşına göre dil gelişim özelliklerini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011313
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Gelişim ile ilgili kavram ve ilkeler.
  3 Gelişim kuramları (Psikanalitik kuram ve öğrenme kuramları).
  4 Gelişim kuramları (Hümanistik kuramlar ve bilişsel kuramlar).
  5 Fiziksel gelişim.
  6 Fiziksel gelişim ile ilgili etkenler.
  7 Psiko-motor Gelişim (0-6 yaş).
  8 Ara Sınav
  9 Psiko-motor Gelişim (7-11 yaş).
  10 Bilişsel Gelişim (Duyu-devinim dönemi ve işlem öncesi dönem).
  11 Bilişsel Gelişim (Somut işlem ve soyut işlemler dönemi).
  12 Bilişsel Gelişim (Bilgiyi işleme).
  13 Çocuk gelişimi araştırmaları (öğrenci sunumları).
  14 Çocuk gelişimi araştırmaları (öğrenci sunumları).
  15 Çocuk gelişimi araştırmaları (öğrenci sunumları).
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ayşenur Gündüz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-1. Atay, M. Kök Yayıncılık. 2009. 2. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Onur, B. 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. San Baysal P. ve Artan İ.
  Yardımcı Kitap Çocuk Psikolojisi. Yavuzer, H. Remzi Kitabevi. 2012.
  Dersin Amacı Çocuktaki fiziksel, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimini izleyebilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 5
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. 5
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster