ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK GELİŞİMİ- II ÇGL 102 BAHAR 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocuğun yaşına göre sosyal gelişim özelliklerini özetler.
  2-Çocuğun yaşına göre duygusal gelişim özelliklerini değerlendirir.
  3-Çocuğun yaşına göre ahlak gelişim özelliklerini açıklar.
  4-Çocuğun yaşına göre cinsel gelişim özelliklerini sıralar.
  5-Gelişimi ölçme ve değerlendirme yöntemlerini belirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011313
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30199
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Sosyal gelişim (0-3 yaş).
  3 Sosyal gelişim (3-6 yaş).
  4 Sosyal gelişimi (İlkokul çağı).
  5 Duygusal gelişim (Bağlanma).
  6 Duygusal gelişim (Duygular, mizaç ve benlik).
  7 Ahlak gelişimi.
  8 Ara Sınav
  9 Kimlik gelişimi.
  10 Cinsel gelişim.
  11 Cinsel gelişim ve eğitim.
  12 Okul öncesi dönemde gelişimi ölçme ve değerlendirme yöntemleri.
  13 Ergenlik dönemi (Gelişim görevleri ve kimlik gelişimi).
  14 Ergenlik dönemi (Bedensel ve cinsel gelişim).
  15 Ergenlik dönemi (Sosyal ve duygusal gelişim).
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ayşenur Gündüz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-2 Atay, M. Kök Yayıncılık. 2009. 2. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Onur, B. 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. San Baysal P. ve Artan İ.
  Yardımcı Kitap Çocuk Psikolojisi. Yavuzer, H. Remzi Kitabevi. 2012. Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. Yavuzer, H. Remzi Kitabevi. 2011.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Sosyal gelişim, duygusal gelişim ahlak gelişimi ve cinsel gelişimi izleyebilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 3
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 5
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. 5
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. 4
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster