ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MATERYAL GELİŞTİRME ÇGL 108 BAHAR 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Okul öncesi eğitim için materyal tasarlama ilkelerini sıralar.
  2-Okul öncesi eğitim için materyal tasarlama amaçlarını açıklar.
  3-Materyal geliştirme sürecindeki aşamaları uygular.
  4-Materyallerin okul öncesi ortamında kullanılması için etkinlikler tasarlar.
  5-Okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere çeşitli basit materyaller geliştirir ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)10166
  Proje606212
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011515
  Diğer 02816
  Toplam İş Yükü(Saat)   131
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,37 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Materyal hazırlamanın amacı, ilkeleri, çeşitleri
  3 Parmak kukla, yüzük kukla, parmak ucu kukla yapımı
  4 Kuklalarla hikaye sunumu Çorap kukla, el kuklası, eldiven kukla yapımı
  5 Kuklalarla hikaye sunumu Çomak kukla,kaşık kukla yapımı
  6 Kuklalarla hikaye sunumu Çomak kukla,kaşık kukla yapımı
  7 Kuklalarla hikaye sunumu İp kukla, utangaç kukla yapımı
  8 Ara Sınav
  9 Kuklalarla hikaye sunumu İp kukla, utangaç kukla yapımı
  10 Örgü oyuncak, çorap oyuncak yapımı
  11 Örgü oyuncak, çorap oyuncak yapımı
  12 Dolgu oyuncak, dizüstü kukla yapımı
  13 Dolgu oyuncak, dizüstü kukla yapımı
  14 Eğitici mobil, oyun halısı yapımı
  15 Eğitici mobil, oyun halısı yapımı ve değerlendirme
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ, Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Sümeyya Tatlı Harmancı

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Demiral ,Ö. (1987) Okulöncesi Çocukları İçin Eğitici Oyuncak yapımı.: Esin Yayınevi, İstanbul 2. Tosun., Y (1996) Eğitici Oyun ve Oyuncak Yapımı İstanbul: Esin Yayınevi 3. Oguzkan., Ş. , Avcı., N. (2000) Eğitici Oyuncaklar. İstanbul: Yapa Yayınları 4. Avcı, N., Turla, A. (2003) Kuklalar. İstanbul: Yapa Yayın Pazarlama
  Yardımcı Kitap -
  Döküman ders notları
  Dersin Amacı Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 3
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 4
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 3
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 4
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. 3
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. 3
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster