ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÖZEL EĞİTİM-1 ÇGL 103 GÜZ 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özel eğitim alanı ile ilgili sahip olduğu bilgilerini sınıf içinde tartışır.
  2-Türkiye`de ve Dünya`da ki özel eğitim çalışmalarını karşılaştırır.
  3-Görme engelli bireylere özgü araştırma yapar.
  4-İşitme engelli bireylere özgü araştırma yapar.
  5-Bedensel engelli bireylere özgü araştırma yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   127
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,23 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Özel eğitimin genel amacı ve özel eğitim ile ilgili temel kavramlar
  3 Özel eğitimin önemi ve özel eğitim ilkeleri
  4 Özel eğitim kurumları ve özellikleri
  5 Özel eğitim alanını sınıflandırma ve özel eğitim yaygınlık oranları
  6 Dünyada özel eğitim ve Türkiye?de özel eğitim
  7 Engele neden olan faktörler ,engeli önleme ve erken tanı
  8 Ara Sınav
  9 Engele neden olan faktörler ,engeli önleme ve erken tanı
  10 Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, görme engelliliğin nedenleri
  11 Görme engelini önleme ve erken tanı, görme engellilerin eğitimleri
  12 İşitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, işitme engellilik nedenleri
  13 İşitme engelini önleme ve erken tanı, işitme engellilerin eğitimleri
  14 Bedensel engellileri tanılama ve sınıflandırma, bedensel engellilik nedenleri
  15 Bedensel engeli önleme ve erken tanı, bedensel engellilerin eğitimleri
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İsmail Özcan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Diken, İ.H. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Ataman, A. (Ed.) (2003). Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Özel eğitim alanı konusunda bilgi ve yeterlilik kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. 5
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster