ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK VE DRAMA ÇGL 105 GÜZ 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir eğitim yöntemi olarak drama etkinliklerini planlar ve uygular.
  2-Rol oynama etkinliği planlar ve uygular.
  3-Pandomim ve hareket etkinliği planlar ve uygular.
  4-Doğaçlama etkinliği planlar ve uygular.
  5-Hikâye tamamlama etkinliği planlar ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler10188
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)10155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 3021326
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Dramatik etkinlikler ve drama ile ilgili temel kavramlar
  3 Okul öncesi eğitimde dramanın tarihçesi
  4 Dramatik etkinlikler ve dramanın çocuğun gelişimindeki yeri
  5 Dramatik etkinlikler ve dramada eğitim ortamlarının düzenlenmesi
  6 Dramatik etkinlikler ve dramada eğitimcinin rolü
  7 Dramada Hareket çalışmaları
  8 Ara Sınav
  9 Dramatik etkinliklerde Pandomim
  10 Dramatik etkinliklerde taklidi oyun
  11 Dramada rol oynama etkinliği
  12 Rol oynama etkinliğini uygulama
  13 Dramada doğaçlama etkinliği
  14 Doğaçlama etkinliğini uygulama
  15 Hikâyelerden oyunlar oluşturma ve hikaye tamamlama etkinliği
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İsmail Özcan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Eğitimde Yaratıcı Drama Adıgüzel, Ö. (2011). Naturel Yayınları 2. Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü Üstündağ T. (2009). Pegem Yayınları 3. Eğitici Drama Uygulamaları Önder A. (2004). Morpa Yayınları 4. Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya Ömeroğlu, E. , Ersoy, Ö. , Kandır, A., Şahin, F., ve Turla, (2003). Kök Yayıncılık
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde dramanın önemini öğrenebilmeleri ve yaratıcı drama etkinliklerini kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster