ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÖZEL EĞİTİM-2 ÇGL 104 BAHAR 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenme güçlüğü olan bireylere özgü araştırma yapar.
  2-Yaygın gelişim bozukluğu olan bireylere özgü araştırma yapar.
  3-Dil ve konuşma güçlüğü olan bireylere özgü araştırma yapar.
  4-Zihinsel engelli ve otizmli bireylere özgü araştırma yapar.
  5-Üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireylere özgü araştırma yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011212
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   127
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,23 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Öğrenme güçlüğünü tanılama ve sınıflandırma, öğrenme güçlüğünün nedenleri
  3 Öğrenme güçlüğünü önleme ve erken tanı, öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri
  4 Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukları tanılama ve sınıflandırma, yaygın gelişim bozukluğu nedenleri
  5 Yaygın gelişim bozukluğunu önleme ve erken tanı ve yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların eğitimleri
  6 Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, dil ve konuşma güçlüğü nedenleri
  7 Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri
  8 Ara Sınav
  9 Zihinsel engellileri tanılama ve sınıflandırma, zihinsel engellilik nedenleri
  10 Zihinsel engeli önleme ve erken tanı ,zihinsel engellilerin eğitimleri
  11 Otizm engelini tanılama, sınıflandırma, otizmin nedenleri
  12 Otizm engelini önleme, erken tanı ve otizmli bireylerin eğitimleri
  13 Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukları tanılama ve sınıflandırma
  14 Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı ve eğitimleri
  15 Ödevlerin teslimi ve tartışılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi İsmail Özcan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Diken, İ.H. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Ataman, A. (Ed.) (2003). Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Özel eğitim alanı konusunda bilgi ve yeterlilik kazanması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. 5
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster