ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ ÇGL 213 GÜZ-BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Üstün yetenekli çocukların özelliklerini sıralar.
  2-Üstün yetenekli çocukları tanılama yöntemlerini sıralar.
  3-Üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği özetler.
  4-Üstün yetenekli çocuklar için alınabilecek eğitimsel önlemleri özetler.
  5-Ülkemizde üstün yetenekli çocuklarla ilgili uygulamaları sıralar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Üstün yeteneklilik kavramı.
  3 Üstün yetenekli çocukların tanılanması.
  4 Üstün yetenek alanları ve gelişim özellikleri-I.
  5 Üstün yetenek alanları ve gelişim özellikleri-II.
  6 Üstün yetenek alanları ve gelişim özellikleri-III.
  7 Üstün yetenekli çocukların sosyal ve duygusal problemleri.
  8 Ara Sınav
  9 Üstün yetenekli çocuklar için hazırlanan eğitim modelleri.
  10 Üstün yetenekli çocuklar için eğitim programı.
  11 Üstün yetenekli çocukların öğretmenleri.
  12 Üstün yetenekli çocukların aileleri.
  13 Dünyada ve Türkiyede üstün yetenekli çocuklara ilişkin yapılan çalışmalar-I.
  14 Dünyada ve Türkiyede üstün yetenekli çocuklara ilişkin yapılan çalışmalar-II.
  15 Ödevlerin sunumu ve tartışılması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sak, U. (2011).Üstün Zekalılar Özellikleri Tanılanmaları Eğitimleri. Vize yayıncılık: Ankara. Nilgün Baysal, E., Dağlıoğlu H.E. ve Saranlı, A.G. (2019). Çocuk Gelişimi Bakış Açısı ile Üstün Yetenekli Çocuklar. Hedef CS Yayıncılık: Ankara. Bildiren, A. (2016). Üstün Yetenekli Çocuklar. Doğan Kitap: İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitimi konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Üstün yeteneklilik kavramı. Üstün yetenekli çocukların tanılanması. Üstün yetenek alanları ve gelişim özellikleri. Üstün yetenekli çocukların sosyal ve duygusal problemleri. Üstün yetenekli çocuklar için hazırlanan eğitim modelleri. Üstün yetenekli çocuklar için eğitim programı. Üstün yetenekli çocukların öğretmenleri. Üstün yetenekli çocukların aileleri. Dünyada ve Türkiye?de üstün yetenekli çocuklara ilişkin yapılan çalışmalar. Ödevlerin sunumu ve tartışılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. 5
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster