ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  OKUL ÖNCESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ ÇGL 204 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Değerler eğitiminin tanımı, önemi, tarihsel gelişimi ve değişimiyle ilgili kavramsal bilgileri araştırır.
  2-Çocuk gelişiminde ahlak ve değerin önemine ilişkin örnekler verir.
  3-Çocuk gelişiminde temel ahlaki değerler hakkındaki bilgileri sınıf içinde tartışır.
  4-Ahlak ve değerler ile etik ve meslek etiği ilişkisini karşılaştırır.
  5-Okul öncesi çocuklara yönelik değerler eğitimi ile ilgili örnek etkinlikler planlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)15345
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   108
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,6 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Değerler eğitiminin kapsamı, tanımı ve önemi
  3 Değerler Eğitiminin Amacı
  4 Değerler Eğitiminde Okulun Sorumlulukları
  5 Değerler Eğitiminde Ahlak ve Karakter Eğitiminin tanımı ve önemi
  6 Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitiminin Yeri ve Önemi
  7 Okul öncesi dönemde kazandırılabilecek temel değerler; Özsaygı, Özdenetim, Sorumluluk, İşbirliği
  8 Ara Sınav
  9 Okul öncesi dönemde kazandırılabilecek temel değerler; Dürüstlük, Sevgi, Saygı, Sabır, Çevre Bilinci
  10 Okul öncesi eğitim programının değerler açısından uluslararası örneklerle karşılaştırılması
  11 Okul öncesi dönem değerler eğitiminde ailenin rolü, Değerleri Kazandırmada Ailelerin Eğitimi, Okul-Aile işbirliği
  12 Örnek etkinlikler ve yeni etkinliklerin üretim
  13 Değerler eğitimine yönelik etkinlik hazırlama ve uygulama sunumu
  14 Değerler eğitimine yönelik etkinlik hazırlama ve uygulama sunumu
  15 Değerler eğitimine yönelik etkinlik hazırlama ve uygulama sunumlarının değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Sümeyya TATLI
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Sümeyya Tatlı Harmancı

  Ders Yardımcıları Yok
  Kaynaklar Dilmon, B. (2002). İnsana değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık Uyanık Balat, G Okul Öncesinde Değerler Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri. Pegem Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Çağlayan, A. (2005). Ahlak pusulası=ahlak ve değerler eğitimi. İstanbul: Dem Değerler Eğitimi Merkezi
  Dersin Amacı Programlarda ve eğitim alanında gerekli temel değerleri araştırmalarını, öğrenmelerini, benimsemelerini ve yaşamlarına uygulamaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Erken çocuklukta ahlaki gelişim, Değerler eğitiminde farklı yaklaşımlar ve değerler eğitimine duyulan ihtiyaç, Temel ahlaki değerler 1. Dürüstlük: Güvenilir ve sadık olma, hırsızlık, kandırma, dolandırıcılık yapmama 2. Adalet 3. Vatandaşlık, Başkalarını önemseme (çare), Saygı: Nezaket, saygı, etkili iletişim becerileri, Sorumluluk ve iş ahlakı ( Meslek etiği, öğretmenlik meslek etiği): Görevini yerine getirme, özdenetim, davranışlarının sonuçlarına ilişkin sorumluluk sahibi olma. Mesleğine, kendisine, öğrencilere, meslektaşına ve topluma karşı sorumluluklar, Temel ahlaki kapasiteler 1. Ahlaki değerleri benimseme 2. Yıkıcı duygularla baş etme (utanç, kıskançlık, benmerkezcilik, her şeye hakki olduğunu düşünme, doyumsuzluk vs.), 3. Ahlaki akil yürütme 4. Kritik sosyal ve duygusal becerilere sahip olma 5. Güçlü benlik algısı ve aktivizm, Örnek etkinlikler ve yeni etkinliklerin üretimi, Değerler eğitimi ile ilgili proje geliştirme, Projeyi uygulama, Projenin sunulması, Projelerin değerlendirilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster