ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ÇGL 208 BAHAR 4+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Topluma hizmet uygulamalarının önemini araştırır.
  2-Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını sınıf içinde tartışır.
  3-Toplumsal değerleri ve toplumun güncel sorunlarını takip eder.
  4-Toplumun sorunlarının çözümüne yönelik projeler oluşturur.
  5-Topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   127
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,23 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Dersin İçeriğinin Tartışılması Projelerle İlgili Bilgilendirici ve Tartışmalı Toplantılar, Proje Gruplarının Oluşturulması
  3 Projelerle İlgili Bilgilendirici ve Tartışmalı Toplantılar, Proje Gruplarının Oluşturulması
  4 Projenin Uygulanacağı Birimlerin Ön İncelemelerinin YapılmasıGereksinimlerin Belirlenmesi ve Proje Önerisinin Hazırlanması
  5 Projenin Uygulanacağı Birimlerin Ön İncelemelerinin Yapılması; Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Proje Önerisinin Hazırlanması
  6 Proje Önerilerinin Tartışılması ve Onaylanması
  7 Projenin Uygulanması
  8 Ara Sınav
  9 Projenin Uygulanması
  10 Projenin Uygulanması
  11 Proje Ara Raporunun Verilmesi- Tartışması
  12 Projenin Uygulanması
  13 Projenin Uygulanması
  14 Projenin Uygulanması
  15 Proje Sonuç Raporlarının Teslim Edilmesi- Tartışma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. İsmail Özcan
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ayşenur Gündüz

  2-)Öğretim Görevlisi İsmail Özcan

  3-)Öğretim Görevlisi Sümeyya Tatlı Harmancı

  4-)Öğretim Görevlisi Emire Uluğ

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Coşkun, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık .
  Yardımcı Kitap Aksoy, B. vd. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  Dersin Amacı Yapılacak etkinliklerle toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmesi, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin İçeriğinin Tartışılması Projelerle İlgili Bilgilendirici ve Tartışmalı Toplantılar, Proje Gruplarının Oluşturulması, Projelerle İlgili Bilgilendirici ve Tartışmalı Toplantılar, Proje Gruplarının Oluşturulması, Projenin Uygulanacağı Birimlerin Ön İncelemelerinin YapılmasıGereksinimlerin Belirlenmesi ve Proje Önerisinin Hazırlanması, Proje Önerilerinin Tartışılması ve Onaylanması, Projenin Uygulanması, Proje Ara Raporunun Verilmesi- Tartışması, Proje Sonuç Raporlarının Teslim Edilmesi- Tartışma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 5
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. 5
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster