ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI ÇGL 201 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ruh sağlığı ölçütlerini özetler.
  2-Ruh sağlığına ilişkin temel kuramları tanımlar.
  3-Çocuk ruh sağlığını etkileyen faktörleri sıralar.
  4-Özel durumlar ve duygusal-davranışsal problemler karşısında uygun tutum-davranış sergiler.
  5-Ailelerin özel durumlar ve duygusal-davranışsal problemler karşısında uygun tutum-davranış sergilemelerine rehberlik eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ölçütleri.
  3 Ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, gelişim dönemleri.
  4 Ruh sağlığına etki eden faktörler, çocuk ruh sağlığı yönünden koruyucu etkenler.
  5 Çocuğun ruhsal gelişiminde annenin önemi.
  6 Aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri.
  7 Çocuk ihmal ve istismarı, travmatik durumlar.
  8 Ara Sınav
  9 Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlar (Enürezis, enkoprezis, iletişim bozuklukları, seçici konuşamama, kekemelik).
  10 Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlar (Parmak emme, tırnak yeme, tik bozukluğu).
  11 Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlar (Beslenme alışkanlığı bozuklukları).
  12 Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlar (Hırsızlık, yalan söyleme, saldırganlık, kıskançlık, inatçılık).
  13 Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlar (Korku, kaygı, uyku bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite).
  14 Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlar (Çocukluk dönemi ileri derecede ruhsal bozukluklar).
  15 Ödevlerin sunumu ve değerlendirilmesi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ayşenur Gündüz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çocuk Ruh Sağlığı, Aydoğan, Y. ve Gültekin Akduman, G. Eğiten Kitap. 2. Ben Hasta Değilim Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü, Ekşi, A. Nobel. 3. Çocuk Ruh Sağlığı, Yörükoğlu A. Özgür yayınları.
  Yardımcı Kitap Akyıldız, N. 1999. Anne ve çocuk sağlığı I ve II. Ya- pa Yayınları, İstanbul. Akyıldız, N. 1999. Sağlıklı yaşlanma. Ya- pa Yayınları, İstanbul.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Ruh sağlığının önemi, ölçütleri ve korunması konularında bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ölçütleri. Ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, gelişim dönemleri. Ruh sağlığına etki eden faktörler, çocuk ruh sağlığı yönünden koruyucu etkenler. Çocuğun ruhsal gelişiminde annenin önemi. Aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri. Çocuk ihmal ve istismarı, travmatik durumlar. Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. 5
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. 5
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster