ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK ÇGL 203 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocukta yaratıcılığı geliştirici etkinlikler planlar.
  2-Çocuğun yaratıcılığını geliştirici görsel sanatlar etkinliğini uygular.
  3-Çocuğun yaratıcılığını geliştirici müzik etkinliğini uygular.
  4-Sanatsal ve kültürel gezi düzenler.
  5-Çocuğun yaratıcılığını geliştirici bilim etkinliği uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler2011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   123
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,1 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Yaratıcı bireyin özellikleri, erken çocukluk döneminde yaratıcılığın gelişimi
  3 Yaratıcılığın desteklenmesinde eğitimcinin rolü, yaratıcılığı destekleyen eğitim programı hazırlama, yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturma
  4 Erken çocukluk eğitim ortamlarında bulunabilecek belli başlı etkinlik merkezi, bilim-fen merkezi, dramatik etkinlikler merkezi
  5 Sanatın kapsamı ve önemi, erken çocukluk döneminde sanat gelişimi
  6 Sanat ve gelişim alanları arasındaki ilişki, dil gelişimi, sanat çalışmalarında eğitimcinin rolü, sanat çalışmalarını değerlendirme ve çocuğa yaklaşım
  7 Sanat çalışmalarının sergilenmesi ve paylaşılması, müzik etkinlikleri, görsel sanat etkinlikleri
  8 Ara Sınav
  9 Yaratıcı bilim etkinlikleri, dans ve hareket etkinlikleri, dramatik etkinlikler, yaratıcı dil etkinlikleri, müze etkinlikleri
  10 Yaratıcı bilim etkinlikleri, dans ve hareket etkinlikleri, dramatik etkinlikler, yaratıcı dil etkinlikleri, müze etkinlikleri
  11 Grup çalışmaları proje etkinlikleri
  12 Grup çalışmaları proje etkinlikleri
  13 Grup çalışmaları proje etkinlikleri
  14 Proje etkinliği sunumu ve değerlendirmesi
  15 Proje etkinliği sunumu ve değerlendirmesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Emire ULUĞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Emire Uluğ

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat yrd.doç.dr.nilgün cevher kalburan,
  Yardımcı Kitap Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın gelişimi prof. dr. neriman aral,yrd.doç.dr.gökhan duman
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Süreç odaklı deneyimler yolu ile sanat öğretim ilkelerini, yöntemlerini ve malzemelerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Yaratıcı bireyin özellikleri, erken çocukluk döneminde yaratıcılığın gelişimi, Yaratıcılığın desteklenmesinde eğitimcinin rolü, yaratıcılığı destekleyen eğitim programı hazırlama ,yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturma, Erken çocukluk eğitim ortamlarında bulunabilecek belli başlı etkinlik merkezi, bilim-fen merkezi ,dramatik etkinlikler merkezi, Sanatın kapsamı ve önemi, erken çocukluk döneminde sanat gelişimi, Sanat ve gelişim alanları arasındaki ilişki, dil gelişimi, sanat çalışmalarında eğitimcinin rolü, sanat çalışmalarını değerlendirme ve çocuğa yaklaşım, Sanat çalışmalarının sergilenmesi ve paylaşılması , müzik etkinlikleri, görsel sanat etkinlikleri, Yaratıcı bilim etkinlikleri, dans ve hareket etkinlikleri, dramatik etkinlikler, yaratıcı dil etkinlikleri, müze etkinlikleri, Yaratıcı bilim etkinlikleri, dans ve hareket etkinlikleri, dramatik etkinlikler, yaratıcı dil etkinlikleri, müze etkinlikleri, Grup çalışmaları proje etkinlikleri, Proje etkinliği sunumu ve değerlendirmesi, Proje etkinliği sunumu ve değerlendirmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. 4
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 5
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster