ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA -II ÇGL 210 BAHAR 2+10 Z 10
  Öğrenme Çıktıları
  1-Aylık ve günlük plan hazırlar.
  2-Matematik etkinliklerini uygular.
  3-Türkçe etkinliklerini uygular.
  4-Oyun ve hareket etkinliklerini uygular.
  5-Müzik etkinliklerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1412168
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   289
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     9,63 ---- (10)
  Dersin AKTS Kredisi   10
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Aylık Plan izleme Günlük Plan Hazırlama
  3 Okul öncesi eğitim kurumlarında gözlem
  4 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  5 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  6 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  7 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  8 Ara Sınav
  9 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  10 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  11 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  12 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  13 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  14 Günlük plan hazırlama ve uygulama
  15 Gelişim raporu hazırlama ve değerlendirme
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Ayşenur GÜNDÜZ, Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN, Öğr. Gör. Sümeyya TATLI, Öğr. Gör. Emire ULUĞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Ayşenur Gündüz

  2-)Öğretim Görevlisi İsmail Özcan

  3-)Öğretim Görevlisi Sümeyya Tatlı Harmancı

  4-)Öğretim Görevlisi Emire Uluğ

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, 2013
  Yardımcı Kitap MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Kitabı, 2013 MEB 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı, 2013 MEB 0-36 Aylık Çocuklar İçin Etkinlik Kitabı, 2013
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama yapması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, Aylık Plan izleme Günlük Plan Hazırlama, Okul öncesi eğitim kurumlarında gözlem, Günlük plan hazırlama ve uygulama, Gelişim raporu hazırlama ve değerlendirme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. 5
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 4
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. -
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. 3
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. 3
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster