ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ ÇGL 107 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenme ve öğretmenin temel kavramlarını tanımlar.
  2-Öğrenme kuram ve yaklaşımlarını özetler.
  3-Öğrenme kuramlarının eğitime yansımalarını yorumlar.
  4-Öğretim kuramlarını tartışır
  5-Öğretim stratejileri ve modellerini tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri.
  2 Öğrenmede temel kavramlar.
  3 Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Davranışçı öğrenme kuramları (Klasik koşullama).
  4 Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Davranışçı öğrenme kuramları (Edimsel koşullama).
  5 Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Bağdaşımcılık kuramı.
  6 Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Bilişsel öğrenme kuramları.
  7 Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Sosyal bilişsel öğrenme kuramı.
  8 Ara Sınav
  9 Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Bilgiyi işleme kuramı.
  10 Öğrenme stratejileri ve stilleri.
  11 Öğrenme-öğretme strateji ve modelleri (Grupla öğrenme modelleri).
  12 Öğrenme-öğretme strateji ve modelleri (Bireysel öğretme modelleri).
  13 Öğrenme-öğretme strateji ve modelleri (Programlı öğretim modeli, bilgisayar destekli öğretim modeli).
  14 Çoklu zeka kuramı, yapılandırmacılık.
  15 Beyin temelli öğrenme, probleme dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Emire ULUĞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Emire Uluğ

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Oral, B. Pegem. 2012. 2. Öğrenme-Öğretme Kuramlar-yaklaşımlar-Modeller. Kaya, Z. 2009. Pegem. 3. Gelişim ve Öğrenme. Ulusoy, A. Anı.
  Yardımcı Kitap Öğrenme ve Öğretme. Özden, Y. Pegem.
  Dersin Amacı Öğrenme kuramları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu kuramlardaki kavramları eğitimde kullanma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrenmede temel kavramlar. Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Davranışçı öğrenme kuramları (Klasik koşullama). Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Davranışçı öğrenme kuramları (Edimsel koşullama). Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Bağdaşımcılık kuramı. Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Bilişsel öğrenme kuramları. Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Sosyal bilişsel öğrenme kuramı. Öğrenme kuramları ve eğitime yansımaları. Bilgiyi işleme kuramı. Öğrenme stratejileri ve stilleri. Öğrenme-öğretme strateji ve modelleri (Grupla öğrenme modelleri). Öğrenme-öğretme strateji ve modelleri (Bireysel öğretme modelleri). Öğrenme-öğretme strateji ve modelleri (Programlı öğretim modeli, bilgisayar destekli öğretim modeli). Çoklu zeka kuramı, yapılandırmacılık. Beyin temelli öğrenme, probleme dayalı öğrenme, işbirlikçi öğrenme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. -
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. 5
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. 3
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. 3
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster