ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ ÇGL 106 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimin doğası ve özelliklerini örneklerle açıklar.
  2-Okul öncesi dönemde fen içeriği, bilimsel süreçler ve bilimsel tutum becerilerini planlar.
  3-Okul öncesi fen öğretim ortamlarını düzenler.
  4-Okul öncesi temel fen kavramlarının hangi yollarla öğrenildiğini tartışır.
  5-Öğretmenin ve ailenin erken çocukluk döneminde fen eğitimindeki rolünü açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   105
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Fen Eğitimi ve Önemi
  3 Bilimsel Süreç Becerileri
  4 Bilimsel Süreç Becerileri
  5 Fen Eğitiminde Kullanılan Temel Bilimsel İşlem Alanları
  6 Fen Eğitim Öğretim Yöntemleri
  7 MEB Okul Öncesi Eğitim Programında Fen Eğitimi
  8 Ara Sınav
  9 STEM
  10 Proje Tabanlı Eğitim
  11 Çevre Eğitimi- Ekolojik Okuryazarlık
  12 Sürdürülebilirlik
  13 Okul öncesi dönemde fen etkinliklerinin uygulanması- Öğrenci sunumları
  14 Okul öncesi dönemde fen etkinliklerinin uygulanması- Öğrenci sunumları
  15 Okul öncesi dönemde fen etkinliklerinin uygulanması- Öğrenci sunumları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğr. Gör. Emire ULUĞ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Emire Uluğ

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Akman, B., Balat, G. U. ve Gület Yıldız T. (2018). Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin okul öncesi çocuklarında fen ve doğa kanunlarına karşı doğal merak uyandırabilmeleri amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri Fen Eğitimi ve Önemi Bilimsel Süreç Becerileri Bilimsel Süreç Becerileri Fen Eğitiminde Kullanılan Temel Bilimsel İşlem Alanları Fen Eğitim Öğretim Yöntemleri MEB Okul Öncesi Eğitim Programında Fen Eğitimi STEM Proje Tabanlı Eğitim Çevre Eğitimi- Ekolojik Okuryazarlık Sürdürülebilirlik Okul öncesi dönemde fen etkinliklerinin uygulanması- Öğrenci sunumları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir. 5
  2 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir. -
  3 Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular. -
  4 Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar. -
  5 Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular. -
  6 Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder. -
  7 Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular. -
  8 Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular. 5
  9 Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular. -
  10 Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular. -
  11 Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  12 Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur. -
  13 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur. -
  14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur. -
  15 Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster